Satakuntalaiset energia-alan toimijat, viranomaiset ja elinkeinoelämä toimivat yhdessä sähköpulan välttämiseksi

Tuulivoima, Honkajoki. Tomi Glad

Suomen sähköjärjestelmä toimii, kun sähköntuotanto ja sähkön kulutus ovat yhtä suuria. Sähkön riittävyyteen vaikuttavat sekä tuotannon että kulutuksen määrät. Tänä talvena voi olla edessä tilanteita, että Suomessa sähkönkulutus on suurempaa kuin tuotanto eikä naapurimaista saada ostettua riittävästi sähköä, syntyy sähköpula.

Satakunnan kuntajohtajat ovat kokouksessaan 30.11. päättäneet, että Satakuntaan kootaan energiaverkkojen mahdollisia säännöstelyjä ja häiriötilanteita ajatellen maakunnan kattavasti sähköverkkoyhtiöiden, Fingridin ja aluehallinnon toimijoiden, sekä kuntien ja keskeisimpien sidosryhmien yhteinen vuorovaikutusryhmä (energianyrkki). Kyseinen ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.12.2022.

Energianyrkki on laatinut yhteistyössä tiedotteen kotitalouksille ja yrityksille Satakunnan alueella, jossa on koottuna yhteen ajankohtaista tietoa sähköpulasta sekä varautumisesta mahdollisiin sähkökatkoihin.. Tiedotteet kotitalouksille sekä yrityksille tulevat nähtäväksi eri toimijoiden viestinnässä ja uutiskirjeissä satakuntalaisten energia-alan toimijoiden, viranomaisten sekä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kautta.

 1. Tiedote kotitalouksille
 2. Tiedote yrityksille
 • Kristiina Salonen
  Kristiina Salonen

  Maakuntajohtaja

  +358 50 512 0010
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi