Satakuntaan kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma vauhdittamaan väestökehitystä

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 29.4.2024 Satakunnan kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelman.

Maakuntahallituksen kokoustiedote 29.4.2024

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 29.4.2024 Satakunnan kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelman. Negatiivinen väestönkehitys ja haasteellinen työvoiman saatavuus Satakunnassa on ollut trendi useamman vuoden ajan, minkä ratkaisemiseen strateginen ohjelma on luotu.

Satakuntaan on valmistunut kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää työ- ja koulutusperustaista maahanmuuttoa, vahvistaa pitovoimaa kansainvälisistä osaajista, edistää kansainvälisten osallistujien työllisyyttä sekä vahvistaa maakunnallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Satakunnan väestö vähenee 22 000 ihmisellä vuoteen 2040 mennessä. Työmarkkinoille tuleva ikäluokka on 78 000 henkilöä pienempi kuin työmarkkinoilta poistuva ikäluokka. Työvoiman saatavuus on Satakunnassa ollut useamman vuoden haasteellista. Väestökehityksemme muuttamiseksi työ- ja koulutusperäisellä maahanmuutolla on keskeinen rooli.

Positiivinen trendi vaatii toteutuakseen yhteisiä toimia koko maakunnalta. Tavoitteena on, että Satakunnan nettomaahanmuuton taso kolminkertaistuu vuoteen 2040 mennessä 640 henkilöstä 1920 henkilöön vuodessa. Strategisen ohjelman visiossa kansainväliset osaajat ovat luonteva osa työmarkkinoita ja he juurtuvat maakuntaan asumaan ja elämään osana satakuntalaista yhteisöä.

Vetyhankkeen tavoitteena luoda länsirannikolle EU:n vetylaakso

Satakuntaliitto osallistuu Länsirannikon vetylaakso -hankehakuun, jonka tavoitteena on edistää puhtaan vedyn arvoketjujen muodostumista osallistuvissa maakunnissa. BotH2nia-hankkeen lopullinen Horizon-hankehakemus on jätetty huhtikuussa 2024.

Kaikkiaan hankkeessa on mukana 59 kumppania kahdeksasta eri maasta. Koko hanketta koordinoi Merinova Oy Vaasasta. Satakunnasta hankkeessa on varsinaisena kumppanina mukana myös Prizztech Oy, joka vetää hankkeen yhtä työpakettia. Hankkeessa on mukana kumppaneina myös lukuisia kehitysyhtiöitä ja yrityksiä.

Työpaketit kattavat hallinnon, vetytalouden kehittämisen, vedyn siirron, kyvykkyyksien kehittämisen, ylialueellisen yhteistyön ja tulosten levittämisen. Hanke tavoittelee vetyekosysteemin luomista Länsi-Suomeen ja kattaa vedyn koko toimitusketjun.

Satakuntaliitolle haetaan noin 239 500 euron rahoitusta kolmen vuoden aikana. Satakuntaliiton vetämässä työpaketissa pyritään luomaan mm. best practice -käsikirja vetytalouden edistämiseen liittyvistä maankäytön ratkaisuista. Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeelle palkataan Satakuntaliittoon yksi asiantuntija, jonka työtehtävät liittyvät vihreän siirtymän vaatimiin maakäytöllisiin ratkaisuihin.

Hallintojohtajan rekrytointi alkaa

Satakuntaliiton hallintojohtaja Katja Aalto on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen virastaan 1.8.2024

alkaen. Maakuntahallitus on julistanut hallintojohtajan viran auki. Tavoitteena on, että maakuntahallitus valitsisi uuden hallintojohtajan kesäkuun kokouksessaan.

Linkki kokouksen esityslistaan.

Satakunnan kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma

  • Kristiina Salonen
    Kristiina Salonen

    Maakuntajohtaja

    +358 50 512 0010
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi