Satakunta saa uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027 91 miljoonan euron rahoituskehyksen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jakoa. EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasoittaa alueiden kehityseroja Euroopassa ja lisätä unionin talouden kasvua ja kilpailukykyä.

Satakunta on saamassa Euroopan unionilta rahoitusta vuosina 2021-2027 yhteensä 57 626 901 euroa. Se on 38,0 euroa asukasta kohti.

EU-rahoitus jakautuu seuraavasti (ilman kansallista rahoitusosuutta):

  • Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) 22 730 210 euroa (15,0 euroa / asukas)
  • Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 14 530 077 euroa (9,6 euroa /asukas)
  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) 20 366 614 euroa (13,4 euroa / asukas)
  • Yhteensä koko kaudella 57 626 901 euroa (38 euroa / asukas)

Kansallinen rahoitusosuus huomioiden Satakunta saisi ohjelmakaudella:

  • EAKR-rahoitusta 37,8 Meuroa (EU 22,7+kansallinen julkinen 15,1 Meuroa) eli 5,4 milj./vuosi
  • ESR-rahoitusta 24,1 Meuroa (EU 14,5+kansallinen julkinen 9,6 Meuroa) eli 3,5 milj./vuosi
  • JTF-rahoitusta 29,1 Meuroa (EU 20,4+kansallinen julkinen 8,7 Meuroa) eli 4,1 milj./vuosi
  • yhteensä koko kaudella 91 Meuroa (EU+kansallinen julkinen) eli 13 milj.euroa/vuosi

Ratkaisu tuo hieman lisää EAKR – ja ESR osuutta verrattuna EU-ohjelmakauteen 2014-2020. Lisäksi uutena rahastona JTF tuo merkittävän lisäpanostuksen alueen kehittämisrahoitukseen.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän mukaan on hienoa, että päätös on tehty. Summat eivät EAKR:n ja ESR:n osalta vastaa alkuperäisiä tavoitteitamme, mutta pitkän ja vaikean neuvotteluprosessin tuloksena näihin tulee toki olla tyytyväisiä. Nyt pitää keskittyä tekemään töitä kehittämishankkeiden käyntiin saamiseksi.

Tavoitteena on, että Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma hyväksytään valtioneuvostossa lokakuun aikana ja toimitetaan Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ohjelman on tarkoitus käynnistyä marraskuun 2021 aikana.

Satakuntaliiton aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoman mukaan tavoitteena on, että uuden ohjelmakauden rahoitushaut saadaan Satakunnassa auki vuoden 2022 alussa ja rahoituspäätöksiä hankkeille voidaan tehdä saman kevään aikana.