Satakunnan Vuodenvaihteen juhlassa 2023 palkitut

Satakuntaliitto on palkinnut vuonna 2022 ansioituneita Eurassa 13.1.2023 Satakuntaliiton ja Euran kunnan järjestämässä Satakunnan Vuodenvaihteen juhlassa. Hopeinen Satakunta-mitalin myönnettiin WinNovan eläköityvälle toimitusjohtajalle Lasse Schultzille. Pronssinen Satakunta-mitali myönnettiin innovatiivisesta yhteistyöstä yhteisesti Vatajankoski Oy:lle ja Kankaanpään kaupungille. Vuoden 2022 Satakunnan aluesuunnittelumitalin sai Selkämeren kansallispuiston ystävät ry. Nuori Satakuntalainen-mitali jaettiin Pyhäjärvi-teatterin nuorten ryhmälle.

KoristekuvaSatakunnan vuosijuhla 2022 (900 x 600 px)

Satakuntaliitto jakaa vuosittain hopeisen Satakunta-mitalin, pronssisen Satakunta-mitalin, Satakunnan aluesuunnittelumitalin sekä palkitsee Vuoden nuoren satakuntalaisen. Päätökset huomionosoitusten myöntämisestä on tehnyt Satakuntaliiton maakuntahallitus kokouksessaan 19.12.2022.

Hopeinen Satakunta-mitali

Satakunta-mitali myönnetään tunnustuksena erityisen ansiokkaasta toiminnasta Satakunnan maakunnan hyväksi. Hopeinen mitali voidaan myöntää yksityiselle henkilölle.

Mitali myönnettiin Lasse Schultzille. Hän on tehnyt merkittävän uran, josta viimeiset vuodet, vuodesta 2010 alkaen satakuntalaisen ammatillisen koulutuksen parissa Länsirannikon koulutus Oy:n toimitusjohtajana. Schultzin johdolla WinNovan toimintaa on kehitetty neljän vuoden jaksoissa, ja vuosi 2021 päätti yhtiön kolmannen strategiakauden. Lasse Schultzin aikana WinNova on vakiinnuttanut asemansa Suomen johtavien ammatillisen koulutuksen järjestäjien joukossa ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen.

Erityisen tärkeää Schultzille on ollut ammattitaidon SM‐kisojen järjestäminen Satakunnassa. WinNova sai vuoden 2022 järjestämisvastuun Helsingissä Taitaja2017‐tapahtuman yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa. Satakunnassa, Porissa järjestetty Taitaja2022 kisa oli koronavuosien jälkeen upea läsnä tapahtuma, joka nosti hienolla tavalla esiin ammatillisen koulutuksen huikean osaamistason ja samalla Satakunnan näkyvästi ammatillisen koulutuksen kartalle.

Pronssinen Satakunta-mitali

Satakunta-mitali myönnetään tunnustuksena erityisen ansiokkaasta toiminnasta Satakunnan maakunnan hyväksi. Pronssinen mitali voidaan myöntää yhteisölle.

Pronssinen Satakunta-mitali myönnettiin yhteisesti Vatajankoski Oy:lle ja Kankaanpään kaupungille innovatiivisesta ja eteenpäin katsovasta yhteistyöstä. Kankaanpään kaupunki ja Vatajankoski ovat tiivistäneet yhteistyötään energia‐asioissa edistääkseen energiaan liittyvien tavoitteidensa saavuttamista, ja ovat solmineet sopimuksen energiakumppanuudesta. Tavoitteena on muun muassa se, että Kankaanpään kaupunki pääsee kokonaan irti fossiilisesta öljystä vuoden 2025 loppuun mennessä ja parantaa energiatehokkuuttaan.

Osapuolet pyrkivät hyödyntämään Kankaanpään kaupunkia alustana kumppanuuteen perustuvien räätälöityjen ja kestävien energiaratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja pyritään monistamaan ja ottamaan käyttöön muuallakin Suomessa.

Vatajankoski Oy:n kehittämät energiaa säästävät pilottihankkeet pudottavat merkittävästi kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä ja Kankaanpään kaupunki toimii suunnannäyttäjänä kiinteistöjen päästöjen vähentämisessä ja hukkalämmön hyödyntämisessä.

Kuvassa Pekka Passi, Mikko Uusitalo ja Mika Hatanpää

Pronssista Satakunta-mitalia oli noutamassa Vatajankoski Oy:n toimitusjohtaja Pekka Passi, Kankaanpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikko Uusitalo sekä kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Satakunnan aluesuunnittelumitali

Satakunnan aluesuunnittelumitalia voidaan jakaa henkilölle tai yhteisölle, joka valtakunnallisella, maakunnallisella, seudullisella tai paikallisella tasolla on tehnyt sellaista tunnustusta ansaitsevaa työtä tai toimintaa, jolla on katsottava olevan erityistä merkitystä Satakunnan tai sen osan alueellisessa kehittymisessä.

Vuoden 2022 Satakunnan aluesuunnittelumitali myönnettiin Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:lle. Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toiminnan

tarkoituksena on edistää Selkämeren luonnon‐ ja kulttuuriperinnön suojelua ja hoitoa sekä tutkimusta ja ympäristökasvatusta. Selkämeren kansallispuiston ystävät ry rakentaa kumppanuutta yhteisöjen ja kansalaisten keskinäistä verkostoitumista ja viestintää. Yhdistys tukee Metsähallituksen ylläpitämän Selkämeren kansallispuiston toimintaa.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on oivallisesti kytkenyt viranomaistahot, yritykset sekä kolmannen sektorin tahot kumppanuuteen, jolla on saatu aikaan merkittäviä kehitysaskelia Selkämeren meri‐ ja rannikkoalueella. Yhdistys on toteuttanut useita hankkeita lähinnä Leader‐rahoituksella. Hankkeilla on tuettu kotimaan matkailua ja kulttuuriperinnön säilymistä luonto‐ ja kulttuurioppaita laatimalla sekä perinteisten kalastuspaikkojen kartoituksella ja niihin liittyvien tarinoiden keruulla. Yhdistys on ollut kumppanina useissa muissa hankkeissa kuten Metsähallituksen Seliskerin laiturien kunnostushankkeessa.
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toiminnassa on mukana laaja joukko Selkämerestä kiinnostuneita ihmisiä ja yhdistyksiä. Satakuntaliitto on yhdistyksen kannattajajäsen. Aktiivisten vapaaehtoisten joukko on tärkeä voimavara Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toiminnalle.

Yhdistyksen keskiössä on ollut Lasse Lovén, joka on hyödyntänyt asiantuntemustaan ja laajoja yhteistyöverkostojaan yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Lovén on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran Metsähallituksessa ja Metsätutkimuslaitoksen palveluksessa. Myöntäessään Satakunnan aluesuunnittelumitalin Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:lle Satakuntaliitto kiitti erityisesti yhdistyksen puheenjohtajaa, metsänhoitaja evp Lasse Lovénia Satakunnan ja Selkämeren meri‐ ja rannikkoalueen hyväksi tehdystä merkittävästä työstä.

Kuvassa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtaja Lasse Lovén

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtaja Lasse Lovén

Nuori Satakuntalainen

Palkinnon saaja voi olla nuori henkilö (13-29 -vuotias) tai yhteisö. Kriteereinä on taiteeseen, kulttuuriin, liikuntaan tai muuhun kunnostautumiseen liittyvä teko, jolla on ollut paikallista tai laajempaa merkitystä. Myös opintomenestys tai ansioituminen työelämässä voivat oikeuttaa palkinnon saamiseen.

Nuori Satakuntalainen-mitali myönnettiin ansiokkaasta työstään Satakunnan ja nuorten hyväksi Pyhäjärvi‐teatterin nuorten ryhmälle. Palkintoa noutamassa olivat Mikaela Heinonen, Sanni Kivistö, Sanni Rinta-Keturi, Mirella Saine, Frida Salomaa, Iina Lindholm, Touko Hulmi, Aarre Hulmi, Noora Riihijärvi, Milla Kivistö ja Tiia-Mari Oksanen. Mukana ryhmässä ovat olleet myös: Liina Alho, Iris Heikkilä, Kaisa Heikkilä ja Iivari Toimela. Nuoret tekevät Pyhäjärviseudun lapsille ilmaisia näytelmiä omalla ajallaan.

Viime keväänä Pyhäjärvi‐teatteri sai opetus‐ ja kulttuuriministeriöstä avustuksen nuorten ilmaisutaitokurssin ohjaajien palkkaamista varten. Tämä ryhmä kokoontui keväästä alkaen ja kurssi huipentui nuorten itse kirjoittaman näytelmän esittämiseen. Kesällä nuorten ryhmä teki ja käsikirjoitti lasten näytelmän Euran Pelastakaa Lapset ry:n juhlaan. Syksyllä Pyhäjärvi-teatterin puheenjohtaja ehdotti lapsille suunnattua joulunäytelmää, joka esitettiin 17.12.2022. Ryhmään saatiin uusia nuoria mukaan, keväällä ja kesällä mukana olleiden lopettaessa. Näytelmän harjoitteluja suoritettiin nuorten halusta ilman ohjaajaa. Ryhmä järjesti itselleen roolivaatteet, kulissit ja rekvisiitat. Käsikirjoitus muodostui ideariihen tapaan yhdessä kirjoittaen.

Ryhmä on täynnä mainioita nuoria: kekseliäitä, rohkeita, hyviä tiimipelaajia, toisiaan kannustavia. Tämä nuorten omatoiminen ja aktiivinen ryhmä ansaitsee esimerkillään Nuori Satakuntalainen ‐palkinnon, joka on 1 000 euroa. Tuon summan ryhmä voi käyttää haluamallaan tavalla esimerkiksi lavasteisiin, rooliasuihin, uusien näytelmien tekemisen aiheuttamiin kuluihin tai yhteiseen virkistäytymiseen.

Kuvassa Pyhäjärviteatterin nuorten ryhmä

Kuvassa Pyhäjärvi-teatterin nuorten ryhmä. Palkintoa oli noutamassa Mikaela Heinonen, Sanni Kivistö, Sanni Rinta-Keturi, Mirella Saine, Frida Salomaa, Iina Lindholm, Noora Riihijärvi, Milla Kivistö, Aarre Hulmi ja Touko Hulmi

  • Sanna Oksa
    Sanna Oksa

    Yhteiskuntasuhdevastaava

    +358 44 711 4390
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi