Satakunnan talous yhä vahvassa nousussa alkuvuonna 2022 – näkymät kuitenkin heikentyneet

Katsaus Satakunnan talouteen, joulukuu 2022.

MH tiedoteet (80 x 40 mm)

Satakunnan talous kasvoi edelleen kohisten vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana. Valtaosassa päätoimialoista liikevaihto kasvoi nopeasti, osin jopa poikkeuksellisen ripeästi. Näitä olivat metsä- ja teknologiateollisuus keskimäärin sekä rakentaminen. Liikevaihdon kasvun taustalla vaikuttaa osin myös hintojen nousu etenkin teknologiateollisuudessa. Toisaalta usean päätoimialan henkilöstömäärä oli kasvussa, mikä viittaa osaltaan tuotantomäärien nousuun. Palkkasummakin on kohonnut samalla vankasti. Talouden näkymiä varjostavat inflaatio, talouspakotteiden vaikutukset, raaka-aine- ja komponenttipula sekä kallis energia. Taantumakin on varsin mahdollinen.

Satakunnan päätoimialat olivat vuoden 2022 tammi-kesäkuussa mainiossa iskussa. Kevät ja alkukesä sujuivat myös varsin mainiosti Ukrainan sodasta huolimatta. Ainoastaan automaatiossa kirjattiin liikevaihdon laskua aivan alkuvuodesta, tosin siinäkin henkilöstö jatkoi kasvuaan. Talous on myös kasvanut edelleen vähän nopeammin kuin valtakunnallisesti teollisuuden ja rakentamisen vankemman vedon ansiosta. Satakunnan vienti veti alkuvuonna vahvasti, sillä merkittävimpien vientialojen, teknologia- ja metsäteollisuuden, vienti kasvoi maakunnassa yhä rivakasti. Molempien alojen viennin kehitys oli poikkeuksellisen vauhdikasta.

Satakunnan menestyjin kuuluivat vuoden 2022 tammi-kesäkuussa metallien jalostus, metallituotteiden valmistus sekä metsäteollisuus. Muutkin metallialat pysyivät edelleen tukevasti nousu-uralla. Meriteollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun. Automaatio- ja robotiikkaklusterin kehitys jatkui vaihtelevana liikevaihdon jäädessä hieman pakkaselle alkuvuonna. Meri-Porin teollisuusalue jatkoi ripeää elpymistään. Kemianteollisuus kykeni edelleen toipumaan alkuvuonna. Elintarviketeollisuuden kehitys näytti varsin myönteiseltä, sillä liikevaihto kohosi selvästi, tosin monen muun alan tapaan ainakin osin hintojen nousun siivittämänä. Rakentaminen ylsi edelleen huippuvauhtiin, mutta alan näkymät ovat synkkenemässä.

Satakunnan palvelualat kehittyivät alkuvuonna 2022 myönteisissä merkeissä, sillä kaikki palvelualat pääsivät kunnon kasvuun kiinni. Kaupan liikevaihto kohosi yhä nopeasti. Liike-elämän palveluiden kasvu jatkui muun talouden nousun vanavedessä. Majoitus- ja ravitsemistoiminta kuroi koronan synnyttämää kuilua kiinni nopeasti. Luovilla aloilla alkuvuosi sujui varsin mainiosti.

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi vuoden 2022 tammi–kesäkuussa 21,4 % vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna. Koko maassa kasvua kirjattiin vastaavasti 17,2 %. Ero Satakunnan hyväksi selittyy pitkälti maakunnan teollisuuden ja rakentamisen paremmalla vedolla. Satakunnassa ja maassa keskimäärin koronaa edeltänyt taso on ylitetty selvästi.

Satakunnan yrityksistä 59 % saavutti tammi–kesäkuussa liikevaihdon kasvua. 42 % yrityskannasta ylsi vähintään 15 %:n nousuun. Toimiala- ja yrityskohtainen vaihtelu on ollut aiempaa vähäisempää, sillä lähes kaikkien päätoimialojen liikevaihto kasvoi nopeasti tai erittäin nopeasti, tosin osin inflaation vuoksi. Eniten kasvoi yli 20 henkilön yritysten liikevaihto, n. 24 %. 5–19 työntekijän yritysten liikevaihto kohosi 14. Alle viiden hengen yritysten nousu oli 18 %:n luokkaa. Suurin muutosvaikutus Satakunnan talouden suuntaviivoihin on edelleen ollut yli 20 hengen lähinnä teollisuudessa toimivilla yrityksillä. Alle viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto kohosi alkuvuoden aikana n. 60 %. Yli viisi vuotta toimineiden kasvu oli keskimäärin 20 %:n luokkaa.

Koko maassa keskimäärin talous kasvoi poikkeuksellisen kovalla vauhdilla. Lähinnä teollisuuden ja etenkin metallialojen sekä rakentamisen vaisumpi vauhti alkuvuonna 2022 heikensi liikevaihdon kasvun Satakuntaa hieman hitaammaksi, joskin näissäkin liikevaihdon kasvu oli silti yhä erittäin nopeaa. Kaikki päätoimialat pääsivät kasvuun kiinni.

Satakunnassa henkilöstömäärien kasvu jatkui ripeänä tammi-kesäkuussa 2022, jolloin kasvua kertyi 3,9 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Henkilöstömäärät ovat ylittäneet päätoimialoilla koronakriisiä edeltäneen tason. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna Satakunnassa 4,8 % ja maassa keskimäärin 7,2 %.

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa tammi–kesäkuussa 2022 (vertailu vuoden 2021 vastaava aika)

 • Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi voimakkaasti (30,4 %). Viennin arvokin nousi hyvin voimakkaasti (37,2 %). Henkilöstömäärä kohosi myös (5,0 %).
 • Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuuden, ei sisällä tietotekniikkaa) yhteenlaskettu liikevaihto nousi nopeasti (34,6 %). Viennin arvo kasvoi vauhdilla (37,3 %). Henkilöstöäkin lisättiin selvästi (7,0 %).
 • Metallien jalostuksen liikevaihto kohosi ripeästi värimetallien hintojen nousun vanavedessä (45,7 %).
 • Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kohosi hyvin nopeasti (33,0 %).
 • Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon nousu jatkui ripeänä (15,7 %).
 • Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto nousi vauhdilla (17,6 %).
 • Meriteollisuuden liikevaihto kääntyi nopeaan nousukiitoon (17,4 %).
 • Pori–Huittinen-teollisuusvyöhykkeen liikevaihto kohosi vauhdikkaasti (34,7 %).
 • Meri-Porin teollisuusalueen liikevaihto elpyi voimalla (44,3 %).
 • Automaatio- ja robotiikka-alojen liikevaihto aleni (-10,5 %). Henkilöstömäärä nousi yhä selvästi (5,9 %).
 • Metsäteollisuuden liikevaihto (30,9 %) ja vienti (37,7 %) kohosivat tuntuvasti.
 • Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi nopeasti (20,1 %).
 • Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi selvästi (10,4 %). Henkilöstömääräkin nousi (3,4 %).
 • Rakentamisen liikevaihdon ripeä nousu jatkui (20,4 %). Henkilöstömääräkin kasvoi (5,9 %).
 • Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon kohoaminen jatkui (7,9 %).
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto elpyi vauhdikkaasti (27,3 %).
 •  Liike-elämän palvelujen liikevaihto kohosi (7,0 %).
 • Kaikkien kolmen edellä mainitun palvelualan sekä yksityisten SOTE-alojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi selvästi (4,8 %).
 • Luovien alojen liikevaihto kohosi rivakasti (11,5 %).

Uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon. Katsaus julkaistaan kalvosarjana (PowerPoint).

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu ja sen oheisaineistot ovat ladattavissa sivulta: https://satakunta.fi/aluekehitys/alue-ennakointi-ja-aluetieto/

Lisätiedot:

 • Saku Vähäsantanen
  Saku Vähäsantanen

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4350
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi