Satakunnan talous – nykytila ja lähiajan näkymät, toukokuu 2023

Satakunnan taloudessa jäähtymisen merkkejä loppuvuonna monilla aloilla, teknologiateollisuus yhä vedossa.

Satakuntaliiton aluekehitysasiantuntija Saku Väsäsantasen katsaus Satakunnan talouteen
Satakuntaliiton aluekehitysasiantuntija Saku Väsäsantasen katsaus Satakunnan talouteen

Satakunnan talous kasvoi edelleen vuoden 2022 heinä-joulukuun aikana

Teollisuudessa liikevaihto kohosi yhä nopeasti, osin jopa poikkeuksellisen ripeästi. Eniten kasvaneita aloja olivat automaatio, me-tallien jalostus, metsäteollisuus ja konepajat. Liikevaihdon kasvun taustalla piilee hyvin vahvasti hintojen nousu. Tosin usealla teollisuuden haaralla myös henkilöstä lisättiin edelleen, mikä viittaa tuotannon nousuun. Monilla päätoimialoilla henkilöstömäärä kääntyi kuitenkin laskuun, mikä antaa viitteitä talouden jäähtymisestä. Näin kävi mm. rakentamisessa ja kaupassa. Toisaalta yleinen palkkasumman kasvu viittaa osaltaan talouden pysyneen ainakin kohtalaisessa vireessä.

Talous on kasvanut Satakunnassa edelleen vähän nopeammin kuin valtakunnallisesti lähinnä teollisuuden vahvemman vedon ansiosta. Satakunnan vienti veti alkuvuonna vahvasti, sillä merkittävimpien vientialojen, teknologia- ja metsäteollisuuden, viennin arvo kasvoi maakunnassa yhä poikkeuksellisen vauhdikkaasti.

Satakunnan menestyjät vuonna 2022

Satakunnan menestyjin kuuluivat vuoden 2022 heinä-joulukuussa metallien jalostus, konepajat, automaatio sekä metsäteollisuus, jossa tosin henkilöstö alkoi jo laskea suhdannekäänteen enteenä. Muutkin metallialat pysyivät edelleen tukevasti nousussa. Meriteollisuudenkin liikevaihto pysyi kasvu-uralla. Meri-Porin teollisuusalue jatkoi nopeaa elpymistään. Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä nousi hieman meriteollisuutta ja metallituotteita lukuun ottamatta. Tämä viittaa myös tuotannon kasvuun, vaikka teollisuuden liikevaihdon nousun taustalla vaikuttaakin suurelta osin kohonnut hintataso.

Kemianteollisuuden liikevaihto nousi edelleen, mutta henkilöstö supistui. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitys näytti samoin varsin myönteiseltä, mutta henkilöstön määrän lasku viestii kemianteollisuuden tavoin vaikeuksista. Sama pätee rakentamiseen, jossa liikevaihto kohosi kustannusten nousun myötä, mutta henkilöstöä vähennettiin merkkinä suhdanteiden taittumisesta.

Satakunnan palvelualat kehittyivät loppuvuonna 2022 aiempaa vaisummin. Liikevaihto kohosi edelleen kaikilla aloilla hintojen noustua, mutta henkilöstö laski selvästi kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Liike-elämän palveluiden kasvu tosin jatkui edelleen. Luovien alojen tuotanto kasvoi hieman. Yksityiset sosiaali- ja terveysalat jatkoivat kasvupolulla.

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi vuoden 2022 heinä–joulukuussa 20 % vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna. Koko maassa kasvua kirjattiin vastaavasti 13,4 %. Ero Satakunnan hyväksi selittyy maakunnan teollisuuden paremmalla iskulla.

Satakunnan yrityksistä 58 % saavutti heinä–joulukuussa liikevaihdon kasvua. 43 % yrityskannasta ylsi vähintään 15 %:n nousuun. Toimiala- ja yrityskohtainen vaihtelu on ollut aiempaa vähäisempää, sillä lähes kaikkien päätoimialojen liikevaihto kasvoi edelleen ripeästi tai erittäin ripeästi, tosin suurelta osin hintojen nousun vuoksi. Nopeimmin kasvoi yli 20 henkilön yritysten liikevaihto, n. 27 %. 5–19 työntekijän yritysten liikevaihto kohosi 11 %. Alle viiden hengen yritysten nousu jäi 7 %:n luokkaan. Suurin muutosvaikutus Satakunnan talouden suuntaviivoihin on edelleen ollut yli 20 hengen lähinnä teollisuudessa toimivilla yrityksillä. Alle viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto kohosi loppuvuoden aikana n. 35 %. Yli viisi vuotta toimineiden kasvu oli keskimäärin 20 %:n luokkaa.

Koko maassa keskimäärin talous kasvoi edelleen. Lähinnä teollisuuden ja etenkin metallialojen vaisumpi vauhti loppuvuodesta heikensi liikevaihdon kasvun Satakuntaa vaimeammaksi, joskin näissäkin liikevaihdon kasvu oli silti ripeää. Kaikki päätoimialat pääsivät kasvuun kiinni. Palvelut menestyivät Satakuntaa paremmin.

Satakunnassa henkilöstömäärien nousu hiipui loppuvuonna 2022. Kasvua kertyi enää 0,6 % heinä-joulukuussa vuodentakaiseen vastaavaan aikaan verrattuna. Kaupan henkilöstömäärä aleni selvästi vuoden lopussa. Muita laskijoita olivat rakentaminen, metallituotteet, elintarvike-, metsä-, meri- ja kemianteollisuus sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. Henkilöstömäärä on tippunut uudelleen alle korona-ajan tason esim. rakentamisessa. Palkkasumma kasvoi loppuvuonna Satakunnassa 4,6 % ja maassa keskimäärin 6,2 %.

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2022 (vertailu vuoden 2021 vastaava aika)

 • Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi voimakkaasti (33,8 %). Viennin arvokin nousi ennätysnopeasti (44,1 %). Henkilöstömäärä kohosi sen sijaan vain vähän (0,9 %).
 • Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuuden, ei sisällä tietotekniikkaa) yhteenlaskettu liikevaihto nousi nopeasti (45,0 %). Viennin arvo kasvoi rajusti (56,4 %). Henkilöstöä lisättiin edelleen (1,4 %).
 • Metallien jalostuksen liikevaihto kohosi poikkeuksellisen rivakasti hintojen nousun vanavedessä (63,3 %). Työntekijöitäkin lisättiin (3,1 %)
 • Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi (8,6 %). Henkilöstömäärä supistui vähän (-0,7 %).
 • Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon nousu jatkui nopeana (29,0 %). Henkilöstö kasvoi (0,9 %).
 • Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto nousi vauhdilla (18,0 %). Henkilöstömäärä kohosi selvästi (4,7 %).
 • Meriteollisuuden liikevaihdon nousu jatkui nopeana (15,4 %). Sen sijaan henkilöstöä vähennettiin (-5,6 %).
 • Pori–Huittinen-teollisuusvyöhykkeen liikevaihto kohosi vauhdilla (44,3 %). Henkilöstöäkin lisättiin (1,5 %).
 • Meri-Porin teollisuusalueen liikevaihto kasvoi voimakkaasti (44,6 %). Työvoimakin kasvoi (2,3 %).
 • Automaatio- ja robotiikka-alojen liikevaihto lähes kaksinkertaistui (82,3 %). Henkilöstöä kasvatettiin (2,4 %).
 • Metsäteollisuuden liikevaihto (29,4 %) ja viennin arvo (33,5 %) kohosivat tuntuvasti. Henkilöstömäärä sen sijaan väheni (-1,2 %).
 • Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto nousi (7,9 %). Henkilöstö aleni (-3 %).
 • Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi selvästi (20,3 %). Henkilöstömäärä kääntyi laskuun (-2,6 %).
 • Rakentamisen liikevaihdon ripeä nousu on hiipumassa (7,5 %). Henkilöstömääräkin alkoi tippua (-1,8 %).
 • Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon kohoaminen jatkui (9 %). Henkilöstömäärä aleni selvästi (-4,1 %).
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto nousi vauhdikkaasti (12,0 %). Henkilöstö supistui silti (-5,1 %).
 • Liike-elämän palvelujen liikevaihto kohosi yhä (5,7 %). Työntekijämäärä kasvoi vähän (0,6 %).
 • Yksityisten SOTE-alojen henkilöstömäärä kasvoi edelleen ripeästi (2,5 %).
 • Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlasketun henkilöstömäärän nousu pysähtyi (0,2 %).
 • Luovien alojen liikevaihto kohosi hieman (2,1 %) samoin kuin henkilöstön määrä (1,5 %).

 

Uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon. Katsaus julkaistaan kalvosarjana (PowerPoint).

Lisätietoja:

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu ja sen oheisaineistot ovat ladattavissa aluekehityksen alasivulta.

 • Saku Vähäsantanen
  Saku Vähäsantanen

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4350
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi