Satakunnan korkeakouluselvitys on valmistunut!

Porin Yliopistokeskus

Satakuntaliiton maakuntahallitus vastaanotti selvityksen 21.6.2021 ja päätti samalla, että kaikki halukkaat voivat antaa selvitystä koskevat lausuntonsa 1.9.2021 mennessä. Lausunnot tulee toimittaa määräajan kuluessa osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi

Selvityshenkilö Kalervo Väänäsen laatima Satakunnan korkeakouluselvitys on valmistunut. Selvityksen pääset lukemaan tästä.

Tiedotustilaisuudessa esitettyyn koontiin pääset tutustumaan tästä.