Satakunnan hallituspuolueiden edustajat iloitsevat: Satakunta sai tarpeellisia määrärahalisäyksiä alueen tärkeisiin liikenne- ja matkailuhankkeisiin

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tiistaina 13.12.2022 mietintönsä valtion vuoden 2023 talousarvioesityksestä. Satakuntalaiset kansanedustajat Eeva Kalli (kesk.), Jari Myllykoski (vas.), Heidi Viljanen (sd.) ja Kristiina Salonen (sd.) iloitsevat maakuntaan kohdistetuista tärkeistä lisäpanostuksista yhteensä 2,2 miljoonan euron edestä.

Satakunnan tärkeimmät raide-, tie-, meri- ja lentoliikenneyhteydet
Satakunnan tärkeimmät raide-, tie-, meri- ja lentoliikenneyhteydet

Määrärahalisäyksiä esitetään muun muassa Nakkilan eritasoliittymän ramppien parantamiseen, Niinisalon Taulunkyläntien sekä Siikaisten Lauttijärventien huonokuntoisten päällysteiden uusimiseen ja Kokemäki-Rauma- välisen henkilöjunaliikenteen edellytysten selvitykseen. Myös Selkämeren kansallispuistolle ja Pyhäjärvi-instituutille esitetään määrärahaa ensi vuoden budjetissa.

Valtionvarainvaliokunta esittää 900 000 euron määrärahaa valtatie 2:n eritasoliittymän ramppien parantamiseen Nakkilassa. Turvallinen ja sujuva liikenne on tärkeää erityisesti vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä – kiihdytyskaistojen rakentamisella helpotetaan etenkin aamu- ja iltapäiväliikenteen ruuhkaisuutta.

-Tällä hetkellä Nakkilan eritasoliittymästä puuttuvat kokonaan kiihdytyskaistat, joka on vilkkaalla valtatiellä huomattava liikenneturvallisuusriski. Valtatie 2 yhdistää työssäkäyntialueita ja sillä liikkuu myös paljon raskasta tavaraliikennettä. Nyt päätetty rahoitus on osoitus satakuntalaisten kansanedustajien hyvästä yhteistyöstä. Valtakunnallisesti sekä seudullisesti tärkeää tietä on parannettu vuosien kuluessa, mutta töitä riittää edelleen, toteaa vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski.

Niinisalon Taulunkyläntien päällysteen uusimiseen esitetään 550 000 euron määrärahaa ensi vuoden budjetista. Hankkeessa päällystetään huonokuntoista tieosuutta noin 6,1 km osuudelta.

-Hienoa, että Kankaanpään Niinisalossa sijaitseva Taulunkyläntie sai rahoituksen uudelleen päällystämiseen. Tie on jo pitkään ollut erittäin huonossa kunnossa. Tien vaikutuspiirissä on alkutuotantoa, pienyritystoimintaa ja harrastustoimintaa sekä lisäksi Niinisalon varuskunnan läheisyys lisää liikennettä, sanoo SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen.

Kokemäki-Rauma- yhteysvälin henkilöjunaliikenteen edellytysten selvitystä varten esitetään 150 000 euron määrärahaa. Ratayhteyttä on jo aiemmin edistetty Digirata-hankkeella, joka luo mahdollisuuksia kasvavalle henkilöjuna- ja tavaraliikenteelle.

-Henkilöjunaliikenteen palauttaminen Kokemäki-Rauma -rataosuudelle edistäisi vahvasti alueen elinvoimaa ja saavutettavuutta palvellen niin työssäkäyntiä, opiskelua kuin vaikkapa alueen matkailun kehittämistä. Junaliikenne palaisi tämän myötä myös Eurajoelle ja Euran Kiukaisiin. Tämä nyt tehty rahoituspäätös Väylän ja radan varren kuntien yhteisestä selvityksestä vie asiaa edelleen ison harppauksen kohti toteutumista. Junayhteyden avaamista odottavatkin laajasti niin alueen asukkaat, kunnat, yritykset kuin oppilaitokset, iloitsee keskustan kansanedustaja Eeva Kalli.

Kalli on tyytyväinen myös Siikaisten Lauttijärventien päällysteen uusimiseen, jolle esitetään 250 000 euron määrärahaa ensi vuoden budjetista.

-Lauttijärventien uudelleen päällystäminen Siikaisissa tulee todella tarpeeseen. Tie palvelee niin henkilöliikennettä kuin raskasta liikennettä sekä toimii yhtenä reittinä kohti Geopark-kohde Katselmaa. Tien vaikutuspiiriin ulottuu myös vasta vahvistettu uusi asemakaava, jonka alueella on sekä mökkiasutusta että uusia tontteja. On hienoa, että nyt päätetyllä määrärahalla saadaan huonokuntoista tieosuutta kunnostettua noin 2,6 kilometrin osuudelta, Kalli sanoo.

Valtionvarainvaliokunta esittää myös lisäpanostuksia Satakunnan luonto- ja erähankkeisiin. Pyhäjärvi-instituutille esitetään Pyhäjärven kalastuksen kautta tapahtuvaan ravinteiden poistoon 100 000 euroa, josta 50 000 euroa käytetään ei-kaupallisen kalan kalastukseen ja 50 000 euroa kestävän kalastuksen turvaamiseen seuraamalla kalastuksen vedenlaatuvaikutuksia, kalansaaliita ja -kantoja.

-Pyhäjärvellä vajaasti hyödynnetyn kalan käyttöä on kehitetty erilaisissa hankkeissa jo yli 25 vuotta. Taloudellisesti kannattava ja ekologinen ravinteiden poisto Pyhäjärvestä toimii osana elinkeinokalataloutta. Kalastus on erittäin kustannustehokas tapa poistaa järveen jo päätyneitä ravinteita ja se ansaitsee oikein toteutettuna paikkansa vesienhoidon keinopaletissa. Näiden kahden näkökulman menestyksekäs yhdistäminen tekee Pyhäjärvestä ekologisen ravinteiden kierrätyksen edelläkävijän. Pyhäjärvi-instituutti ansaitsisi toiminnalleen jatkossa jo pysyvän valtion rahoituksen, sanoo Viljanen.

Kotimaan matkailu on ollut jo pidempään kasvussa, ja pandemia kiihdytti sen suosiota entisestään. SDP:n kansanedustaja Kristiina Salonen korostaa, että Satakunnassa on paljon matkailu- ja virkistyskohteita, joiden täyttä potentiaalia ei ole vielä saatu irti.

-Olen erittäin iloinen myös Selkämeren kansallispuistolle esitetystä 250 000 euron määrärahasta. Upean Selkämeren kansallispuiston pinta-alasta 98 prosenttia on vettä, ja puisto tarjoaa mahdollisuuden lyhyemmille tai pidemmille meriretkille joko purjehtien tai moottoriveneellä. Määrärahalla parannetaan neljän saaren eli Rauman Kuuskajaskarin sekä Porin Iso-Enskerin, Seliskerin ja Munakarin saavutettavuutta. Rahoituksen avulla kansallispuistoa voidaan kehittää vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, samalla huolehtien suomalaisesta meriluonnosta. Rahoitus vastaa myös kestävän kehityksen periaatteisiin. Hienoa, että hanke saa rahoitusta valtion ensi vuoden budjetista, päättää Salonen.

 

Lisätiedot:
Kristiina Salonen, Kansanedustaja
Puh. 050 512 0010