Satakunnan ammattialojen osaamistarvekysely

Nimeton suunn.malli (5)

Satakuntaliitto järjestää yhteistyössä Opetushallituksen ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kanssa osaamistarvekyselyn Satakunnan alueella.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattien muuttuvia osaamistarpeita, jotta ne voidaan ottaa paremmin huomioon koulutuksen suunnittelussa ja maakunnan strategisessa kehittämisessä. Kysely täydentää Opetushallituksen kesällä 2022 toteuttamaa osaamistarvekyselyä Satakunnan alueen näkökulmasta. Vastauksia kyselyyn voi laittaa 7.2.2023 saakka. Kyselyä on voi myös jakaa eteenpäin omassa organisaatiossa sekä omille yhteistyöryhmille.

Vastaaminen yhteen ammattialaan kestää n. 10 minuuttia. Kaikki tarkasteltavat ammattialat löytyvät saman linkin takaa. Kyselyyn vastaamisen osalta kannattaa keskittyä mielestänne Satakunnan alueen elinkeinorakenteen kannalta merkityksellisimpiin ja kiinnostavimpiin ammattialoihin. Kaikkiin ammattialoihin ei tarvitse vastata.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/aluekysely-osaamistarpeet-2023

Tuloksia ja prosessin eri vaiheiden kokemuksia hyödynnetään myös osana Ammattibarometrin kehittämishanketta vuosina 2022–2023.

 

  • Jenny Katila

    Aluekehitysasiantuntija

    +358 44 711 4361
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi