Robotiikka mullistaa myös toimistotyön

paakuva_festum

Automaatio haastaa yhä kiivaammin pohtimaan tapaamme tehdä työtä niin tuotantolaitoksissa kuin toimistoissakin. Esimerkiksi vakuutusalalla arvioidaan automaation myötä hävinneen jo noin 2000 työpaikkaa. Teollisuuden ohella robotiikka valtaa koko ajan isompaa alaa myös toimistoautomaatiossa. Tässä valtauksessa porilainen Festum Software Oy aikoo olla mukana.

Festum Software on keskittynyt taloushallinnon ja liiketoimintaprosessien automatisointiin. Yrityksellä on toimipisteet Porissa ja Vantaalla ja sen palveluksessa on tällä hetkellä 28 henkilöä.
– Yhtenä uutena kasvualueenamme on ohjelmistorobotiikan avulla tapahtuva prosessien automatisointi. Aikaisemmin korostimme monikanavaisuuden ja älyteknologian hyödyntämistä – nyt rinnalle on tullut ohjelmistorobotiikan avulla tapahtuva tietojärjestelmien välinen kommunikointi, kertoo liiketoimintajohtaja Jorma Messo Festum Software Oy:stä.

Puhutaan big datasta ja valtaisien tietomäärien hyödyntämisestä.
– Panostamme tähän automaatioon voimakkaasti kouluttamalla koko ajan henkilöstöämme ja tekemällä yhteistyötä alan johtavien kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Koneille koneiden työt

Ohjelmistorobotti on sovellus, joka toimii kuin ihminen toistaen eri tehtävät eri ohjelmissa olevien käyttöliittymien kautta. Käytännössä se automatisoi rutiineja, kuten tiedon syöttöä, hakua ja yhdistämistä ilman sovellusten välisiä liittymärajapintoja.
– Robottien käyttö perustuu opastamiseen. Toisin sanoen järjestelmälle näytetään miten tehtäviä eri ohjelmilla suoritetaan. Robotti oppii ja toistaa tehtävät kysyen tarvittaessa neuvoa asiantuntijalta.

Työt, jotka robotti pystyy tekemään halvemmalla, nopeammin ja virheettömämmin, kannattaa antaa koneen tehtäväksi, olipa kyse teollisuus- tai ohjelmistorobotista.
– Työntekijöiden rooli tulee ilman muuta muuttumaan. Ihmiset voivat keskittyä kuuntelemiseen, ymmärtämiseen ja muuhun asiantuntijatyöhön koneen hoitaessa rutiininomaiset toistuvat työt.

Pitkienkin ketjujen automatisointia

Erityisesti robotiikka helpottaa palvelukeskuksia mm. talous- tai henkilöstöhallinnossa. Rekrytointitilanteessa palkkajärjestelmä, HR ja kulunvalvonta saavat tiedot uudesta henkilöstä automaattisesti sen sijaan, että useampi ihminen kirjaa tietoja eri järjestelmiin. Palkkatiedot kerätään ja lasketaan automaattisesti, tositteiden ja maksatusten käsittely automatisoituu ja raportointia varten saadaan tiedot kerättyä eri excel-tiedostoista ja järjestelmistä entistä nopeammin.
– Kun mukaan otetaan vielä esineiden internet (IoT), voidaan automatisoida jo hyvinkin pitkiä toimintoketjuja.

Jos esimerkiksi älykäs, nettiin kytketty laivamoottori huomaa itsessään toimintahäiriön, voi se automaattisesti tilata varaosan seuraavaan satamaan. Tilaus vastaanotetaan automaattisesti, lähetys lähtee automaattivarastosta automaattisesti ja kuriiri toimittaa varaosan asiakkaalle.
– Samaan aikaan ohjelmarobotti on hoitanut niin tilauskäsittelyn, laskutuksen kuin uuden täydentävän varaosantilauksen alihankkijalta varastoon.

Parempaa palvelua ja kilpailukykyä

Esimerkkinä integraatiosta älykkäisiin laitteisiin Messo nostaa esille myös autovalmistaja Audin uusissa A8-malleissa käytössä jo olevan teknologian.
– Auton infonäyttö tuo kojelaudalle reaaliaikaista, sijainnin ja kuljettajan mieltymysten mukaista tietoa esimerkiksi lähistön palveluista tai sääennusteista. Jatkossa se kenties myös varaa huollot ja vara-auton sekä merkitsee varauksen omistajansa kalenteriin.
– Samalla tekniikalla voidaan vaikkapa päivähoitopaikan hakeminen lapselle automatisoida. Vanhemmat täyttävät sähköisen hakulomakkeen, robotti varmistaa nämä tiedot ja täydentää tarvittaessa sekä vertaa tarjolla olevaan paikkatilanteeseen. Hakijat saavat välittömästi tiedon siitä, onko haluttu paikka tarjolla tai mitkä olisivat vaihtoehdot päivähoidon järjestämiseen.

Tehokkuuden lisäämisen ohella robotiikka tuo uudenlaisia mahdollisuuksia myös myynnille, kun yritystietoon yhdistetään big datan käsite ja sosiaalinen media.
– Pankki voi vaikka halutessaan seurata netissä tapahtuvia autojen ja asuntojen myynti-ilmoituksia ja verrata näitä tietoja asiakasrekisteriinsä. Näiden tietojen perusteella voidaan helposti tarjota lainaa, sijoitusneuvoja tai vakuutuksia. Jatkossa voidaankin kerätä tietoa markkinoista, kysynnästä ja kilpailusta aivan uudella tasolla.

 

Teksti Kreetta Haaslahti, kuvat Julia Hannula