Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF vahvistaa alueiden elinvoimaa sekä edistää vihreää siirtymää

Länsi-Suomen maakuntiin kohdistuu yhteensä 137,9 milj. € uutta EU-rahoitusta ohjelmakaudella 2021–2027. Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, joka tunnetaan myös lyhyesti nimellä JTF (Just Transition Fund). Koko Suomen alueelle rahasto tuo 465 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä.

JTF-tiedotteen kuva

Euroopan komissio teki joulukuussa 2022 päätöksen JTF-rahaston toimenpiteiden sisällyttämisestä alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. JTF on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää 14 maakunnassa, joissa vähennetään turpeen energiakäyttöä ja edistetään vihreää siirtymää. Rahastosta tuetaan niitä maakuntia, joihin turpeen käytöstä luopumisen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat selvimmin. Näitä alueita ovat Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnat sekä Pirkanmaan maakunnasta Punkalaitumen, Virtain, Parkanon ja Kihniön kunnat.

Tavoitteena turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvien vaikutusten helpottaminen

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tavoitteena on helpottaa ja hallita turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. JTF-rahoituksella tuetaan siis alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Toimenpiteillä edistetään vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä. Rahoituksen suuntaamisessa huomioidaan EU:n hiilineutraaliustavoite sekä maakuntien alueelliset suunnitelmat.

– Tavoitteena on monipuolistaa maakuntien elinkeinoja sekä vahvistaa aluetaloutta ja elinvoimaa. Osaamisen kehittämisen ja työllistämisen osalta rahoituksen painopisteinä ovat turvetoimialalta työttömäksi jääneet ja työttömyysuhanalaiset henkilöt sekä nuoret, summaa Länsi-Suomen maakuntaliittojen ohjelmapäällikkö Katja Laitinen Satakuntaliitosta.

JTF-rahaston varat tulevat alueiden käyttöön keväällä 2023

Länsi-Suomessa JTF-rahoitusta myöntävät maakuntien liitot ja Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi pk-yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Haut avautuvat tämänhetkisen tiedon mukaan alkuvuoden 2023 aikana. Rahoitushauista tiedotetaan sekä rakennerahastot.fi-verkkosivustolla että viranomaisten omilla verkkosivuilla.

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin rohkaisee yrityksiä ja hanketoimijoita tutustumaan alueidensa siirtymäsuunnitelmiin ja olemaan yhteydessä rahoittajiin JTF- rahoituksen tarjoamista mahdollisuuksista.

– Rahoitusta suunnataan monipuolisesti eri toimialoille pk yritysten kehittämiseen ja investointeihin. Keskeisiä toimia ovat muun muassa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut sekä turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jatkokäyttöön kytkeytyvät toimenpiteet.

Lisätietoja:

Yhteystiedot:
Rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin, Keski-Suomen ELY-keskus @ely-keskus.fi
Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, Satakuntaliitto @satakunta.fi
Aluekehitysjohtaja Heli Rintala, Etelä-Pohjanmaan liitto @etela-pohjanmaa.fi
Aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto @keskisuomi.fi
Aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen, Pirkanmaan liitto @pirkanmaa.fi
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Niklas Ulfvens, Pohjanmaan liitto @obotnia.fi (Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto @obotnia.fi)

  • Timo Vesiluoma
    Timo Vesiluoma

    Aluekehitysjohtaja

    +358 44 711 4330
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi