Neljän maakunnan yhteinen esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle korkeamman tuen alueiksi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat ovat tehneet yhteisen esityksen v. 2022 alkavan uuden ohjelmakauden II-tukialueiksi. Esitys on toimitettu Valtioneuvostolle ja työ- ja elinkeinoministeriöön 18.5.2021.

Suomessa alueiden välillä on eroja siinä, millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat yritystoiminnalle. Valtioneuvosto voi nimetä heikommin kehittyneitä alueita tukialueiksi. Tukialueeksi on mahdollista nimetä myös vakavan rakennemuutoksen kohteena olevia alueita. Tukialueilla yritysten investointeihin myönnettävän avustuksen taso on korkeampi kuin muualla maassa.

Maakuntien valtiolle tekemä esitys koskee alueita, jotka ovat elinkeinorakenteeltaan haastavia ja kärsivät merkittävästi erityisesti energiaturpeen nopeasta alasajosta, tai ovat muilla tavoin äkillisen rakennemuutoksen kourissa. Tukialueen korottaminen edistäisi teollisuusyritysten investointeja ja sitä kautta alueiden uudistumista ja hyvinvointia sekä vientiin suuntautuvaa kasvua.

Satakunnasta II-tukialueiksi esitetään Pohjois-Satakunnan seutukuntaa sekä Merikarvian ja Pomarkun kuntia.

Valtioneuvosto ja työ- ja elinkeinoministeriö määrittävät

Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee kevään ja kesän 2021 aikana Suomen uuden aluetukikartan vuosille 2022–2027. Valtioneuvoston asetus tukialueista ja -tasoista on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. EU:n valtiontukisäännöt luovat raamit jäsenvaltioiden kansalliselle aluetukipolitiikalle.

Tukialueita on kolme. Tukialueilla I ja II voidaan tukea pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä. Tukialueella III on mahdollista myöntää tukea vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Tukialueet määritellään väestöntiheyden, BKT:n, työttömyysasteen, rakennemuutoksen ja maarajan perusteella.

Ohjelmakauden 2022-2027 osalta uutena ehdotuksena Euroopan komissio esittää, että oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) alueita voisi nimetä tukialueiksi. Asian kansallisesta etenemisestä ei ole vielä tietoa.

Kannanoton voit lukea tästä: Maakuntien yhteinen II-tukialue esitys

Tiedote 20.5.2021