Monet mahdollisuudet kuvaavat Satakunnan tulevaisuutta

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2022 keräsi lähes 200 osallistujaa Porin yliopistokeskukselle sekä etälinjoja pitkin.

Mentimeter sanapilvi - Tulevaisuusfoorumi 2022
Mentimeter sanapilvi Tulevaisuusfoorumista 2022.

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi järjestettiin ensimmäistä kertaa hybriditapahtumana maanantaina 28. marraskuuta 2022. Tulevaisuusfoorumin avasi Satakuntaliiton maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, joka esitteli katsauksen Satakunnan tulevaisuuden näkymiin. Maakuntajohtaja kannusti osallistujia muistamaan lukusarjan 4-8-10-40: Satakunnassa asuu 4 % suomalaisista, täällä tehdään 8 % maamme viennin arvosta, viennistä 10 % kulkee satamiemme kautta ja Suomen energiasta 40 % tuotetaan Satakunnassa.

Foorumin keynote-puheenvuoron piti yliasiamies Jyrki Katainen Sitralta. Katainen kävi puheenvuorossaan läpi ennakointia vaativia muutosvoimia sekä avasi ajankohtaisia megatrendejä: väestön ikääntymistä, verkostomaisen vallan voimistumista, teknologian sulautumista ja talouden paikan hakua. Katainen nosti puheenvuorossaan esiin, että ei ole vain yhtä tulevaisuutta: tulevaisuuksia on monia, ja voimme vaikuttaa niihin nykyhetken teoilla ja päätöksillä.

Alueelliset puheenvuorot Satakunta-strategian mukaisesta kestävän kasvun Satakunta -teemasta aloitti Lauri Hölttä, Vatajankoski Oy:ltä. Hölttä kertoi esimerkkejä uudesta energiatuotannosta: palvelinten hukkalämmön käytöstä sekä hiekka-akusta, jota käytetään energian varastointiin. Jari Leija, HKScan, korosti puheessaan kestävää ruuantuotantoa Satakunnassa sekä sen mahdollisuuksista. Harri Ketamo, HeadAl, kertoi algoritmeista sekä satakuntalaisesta tekoälystä. Katariina Yrjönkoski Porin yliopiskeskukselta, Fore UCPori, kertoi tieteellisen tutkimuksen roolista Satakunnan tulevaisuuden tekijänä. Yrjönkoski korosti puheenvuorossaan sisäistä yhteistyökulttuuria sekä yhteisiä pitkäjänteisiä painopisteitä. Näin Satakunnassa voitaisiin hyödyntää tiedettä kasvutekijänä tulevaisuudessa.

Foorumissa kuultiin alueellisia puheenvuoroja myös Satakunta-strategian mukaisesta hyvinvoivasta ja turvallisesta Satakunnasta. Teeman puheenvuorot aloitti Jukka-Pekka Schroderus Porin kaupungilta, joka antoi katsauksen alueen turvallisuuteen. Turvallisuus ja huoltovarmuus on keskeinen kehittämisteema vientivetoisessa maakunnassa, joiden kehitys korostuu mm. Ukrainan kriisin ja koronan ja aiheuttamissa kriiseissä. Sari Merilampi Satakunnan ammattikorkeakoulusta kertoi robotiikasta ja hyvinvointiteknologian mahdollistamasta tulevaisuudesta. Viimeisenä nuorten puheenvuoron piti Aino Kylälehtonen. Vuoden satakuntalainen nuori kertoi Satakunnan veto- ja pitovoimasta, ja esitteli nuorten näkemyksiä siitä, miten nuoria saadaan opiskelemaan ja työllistymään Satakuntaan.

Kuvassa maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä vetämässä foorumin loppuyhteenvetoa.

“Monipuoliseen vuorovaikutukseen Satakunnassa tarvitaan: asennetta, osallisuutta, pitkäjänteisyyttä, ennakointia ja demokratian useita esiintymismuotoja. Nämä tekijät ovat keskeisessä roolissa Satakunnan tulevaisuudessa”, Aro-Heinilä korostaa foorumin loppuyhteenvedossa.

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi