Merellistä matkailua kehitetään kestävästi ja vastuullisesti

Punaisena hehkuva auringonlasku, merituulen henkäisy, luonnon läheisyys ja ulkoilma-aktiviteetit kutsuvat ihmisiä meren äärelle viettämään vapaa-aikaa. Niin merellinen matkailu kuin muukin matkailu ovat olleet muutosten kourassa Korona-pandemian takia ja muutoksiin sopeutumiseen tarvitaan uutta osaamista.

 

Vesistöjen äärelle voi lähteä rentouttavalle melontaretkelle, maistella merellisiä ruoka-annoksia tai nauttia rennosta tunnelmasta terassilla virkistävän juoman kera. Eikä perisuomalaista saunakokemusta veteen pulahtamisineen voi tietenkään unohtaa. Jotta nyt ja tulevaisuudessa pääsemme nauttimaan kaikesta siitä, mitä meri ja muut vesistöt voivat meille tarjota, tarvitsemme toimijoita, jotka kehittävät osaamistaan.

Kestävyys ja vastuullisuus ovat Suomen merellisen matkailun kehittämisen avainsanoja. Jätteiden lajittelupisteet, paikallinen ruoka, kierrätysmateriaalien käyttäminen ja hävikin vähentäminen ovat toimia, joita olemme voineet nähdä jo useiden vuosien ajan suomalaisessa merimatkailussa. Viestintä, jossa kerrotaan toimittavan vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, on kuitenkin jäänyt puuttumaan. Merellisen matkailun toimijoilta kaivataan lisää osaamista ja taitoja viestiä vastuullisesta toiminnastaan. Olemme Suomessa jo hyvin ymmärtäneet, että matkailun kehittämisen pitää lähteä vastuullisista ja kestävistä periaatteista. Nyt tarvitaan taitoja, jotta tämä asia saadaan asiakkaiden nähtäviksi.

Yksi matkailualan vastuullisuuden edelläkävijöistä Satakunnan alueella on Avec Marja – Marjan matkassa- elämysmatkailuyritys. Yrityksen yhtenä toiminta-ajatuksena on vastuullisuus ja siitä viestitään konkreettisten esimerkein yrityksen nettisivuilla. Yritys välttää kertakäyttötuotteiden käyttöä, retkeilee roskattomasti, suosii merkittyjä reittejä ja paikallisia toimittajia. Avec Marja – Marjan matkassa ottaa kaikessa toiminnassa huomioon ympäröivän luonnon ja viestii siitä avoimesti.

Viestintä- ja markkinointiosaaminen onkin yksi tärkeimmistä taidoista, joita merellisen matkailun toimijat tarvitsevat. Kun markkinat muuttuvat, asiakkaiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen liittyvät taidot korostuvat. Erityisesti digitaalisen markkinoinnin osaaminen on nykymarkkinoilla tarpeen. Lisäksi osaamista tarvitaan palvelujen ja tuotteiden myynnistä digitaalisesti. Verkko-ostamisen helppous ohjaa asiakkaita yhä enemmän verkko-ostosten pariin ja myös merellisen matkailun toimijoiden pitää varmistaa, että heidän tuotteensa ja palvelunsa ovat helposti löydettävissä ja ostettavissa verkon kautta.

Visit Satakunta on kuluneen vuoden aikana perustanut satakuntalaisille matkailutoimijoille ”Osta Satakunnasta”- sivuston, jotta tuotteet ja palvelut ovat verkon kautta helpommin löydettävissä ja ostettavissa. Satakunnan merellinen matkailu on sivulla hyvin edustettuna. Tarjolla on mm. melontaretkiä, sisävesiristeilyjä ja yleisöpurjehduksia, katso lisää tarjontaa.

Hyvinvointia merestä

Kuluneen talven aikana oli selvästi nähtävissä suomalaisten hakeutuminen avantouintiin ja sen terveysvaikutusten pariin. Lisäksi vesiurheilu, sauna, raitis ilma, hiljaisuudesta nauttiminen ja kalan syömisen terveysvaikutukset ovat asioita, jotka ovat yhdistetty mereen ja hyvinvointiin. Meren hyvinvointivaikutuksen hyödyntämiseen liittyviä taitoja pitää kehittää jatkossakin, jotta saadaan asiakkaille laadukkaita merellisiä palveluja ja tuotteita.

Tuotteistaminen vesistöjen ominaispiirteiden huomioon ottaen on taito, jota tarvitaan merellisen matkailun kehittämisessä. Lisäksi yhteistyön kehittämiseen kaivataan lisää osaamista. Turvallisuus ja siihen liittyvät riskit tulee huomioida liikuttaessa vesistöissä ja siksi turvallisuuteen liittyvää osaamista on alalla lisättävä. Turvallisuuteen liittyen on monia erilaisia säädöksiä, joita pitää noudattaa, mutta osaamista tarvitaan myös muusta lainsäädännöstä, jotta liiketoimintaa voidaan kehittää lain vaatimalla tavalla. Lainsäädäntö ja erilaiset säädökset vaikuttavat monin tavoin toimijoiden arkeen ja toimintojen kehittämiseen. Yksi merelliseen matkailuun vaikuttuva tekijä on merialuesuunnittelu, jolla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet vaikuttavat merelliseen matkailuun. Osa yrittäjistä painii liian lämpimien talvien takia. Talvisin vesistöistä puuttuva jääkerros vaikeuttaa meren hyödyntämistä talvisiin tarkoituksiin kuten retkiluisteluun, pilkkimiseen tai avantouintiin. Ilmastonmuutoksesta voi kuitenkin olla myös hyötyä osalle yrittäjistä. Entistä lämpimämmät keväät ja syksyt tuovat jatkoa suosittuun kesäsesonkiin ja mahdollistavat matkailijavirrat myös kysytyimmän sesongin ulkopuolella.

Koronan vaikutukset merelliseen matkailuun

On tietenkin selvää, että koronapandemia on tuonut merellisen matkailun yrityksille haasteita rajoituksineen. Varsinkin heti pandemian levittyä Suomeen, matkailualan toimijat menettivät lähes kaikki tulonsa ja varaukset peruttiin. Kuitenkin Suomessa matkailun keskittyminen kotimaan matkailuun on auttanut merellisen matkailun toimijoita ja osan liiketoiminta viime kesänä oli yhtä kiireistä tai jopa kiireisempää kuin edeltävänä kesänä. On kuitenkin huomionarvoista, että viime kesänä kansainväliset matkailijat ja yritysmatkailijat puuttuivat ja osa matkailualan yrityksistä kärsi matkailijoiden puutteesta. Varsinkin isku on osunut kesäajan ulkopuolelle. Osa matkailuyrityksistä on pystynyt kehittämään toimintaansa ja etsimään muun muassa uusia asiakkaita ja markkinointikeinoja.

Vaikka pandemia on tuonut haasteita merelliseen matkailuun, on aika ajatella merellisen matkailun tulevaisuutta. Merellisen matkailun parissa on mukana joukko osaavia ja innostuneita toimijoita, joilla on suunnitelmia ja ideoita alan kehittämiseksi. Kuten usein on tapana sanoa: ”Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos” pätee myös merelliseen matkailuun. Alalla toimivien pitää vastata muutosten (meri)tuuliin ja purjehtia merellisen matkailun aallokossa niin myrskytuulessa kuin auringonpaisteessakin.

*Vesistömatkailussa tarvittavaa osaamista kartoitettiin keväällä 2021 Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa kansainvälisessä Erasmus+ Skills4CMT-hankkeessa. Kyseisen hankkeen tavoitteena on kehittää merellisen matkailun alakohtaista osaamista sekä alaan liittyvän korkeakoulutuksen laatua ja digitalisointia Euroopan kylmillä vesialueilla eli Itämerellä, Pohjanmerellä ja Euroopan Atlantilla. Selvitystyö toteutettiin samanaikaisesti Suomessa, Virossa, Latviassa, Alankomaissa ja Irlannissa. Kaikkien maiden selvitysten tulokset yhdistetään ja muunnetaan myöhemmin eurooppalaiseksi vesistömatkailun opetussuunnitelmaksi.

Artikkelin teksti ja kuvat: Jonna Huuhka, lehtori, matkailuliiketoiminta, SAMK