Maakuntahallitus 31.10.2022

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 31.10.2022

MH tiedoteet
Satakunnan tuulivoimalaselvitys osana Satakunnan maakuntakaavaa 2050

Satakuntaliiton maankäytön suunnittelun lähivuosien tavoitteena on Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatiminen, mihin liittyen on käynnistetty maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla tarvittavien maakuntakaavan selvitysten valmistelutyöt. Selvitykset antavat myös tärkeää tietoa voimassa olevien maakuntakaavojen toteutuneisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Satakuntaliiton laatimassa Satakunnan tuulivoimaselvityksessä käsitellään tuulivoimatuotannon lähtökohtia ja tavoitteita sekä tarkastellaan Satakunnan maakuntakaavoissa osoitettujen tuulivoimatuotannon alueiden toteutumista.

Satakunnassa maa- ja merialueilla on vireillä useita merkittäviä tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeita

Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite edellyttää päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla ja hiilinielujen vahvistamista. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energiantuotannosta ja kulutuksesta mukaan lukien liikenne. Maakuntahallitukselle esiteltiin tuuli- ja aurinkovoimatuotannon suunnittelua koskeva katsaus.

Maakuntajohtajan ja hallintojohtajan viran hakijat soveltuvuustesteihin

Maakuntahallitus on kokouksessaan 26.9.2022 § 80 päättänyt valtuuttaa maakuntahallituksen kehittämistoimikunnan vastaamaan maakuntajohtajan ja hallintojohtajan virkojen hakuprosessin etenemisestä. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kehittämistoimikunnan esityksen lähettää soveltuvuustesteihin seuraavat hakijat:

Maakuntajohtaja:
Minna Nore
Kristiina Salonen
Atso Vainio

Hallintojohtaja:
Katja Aalto
Marika Luoma
Marjukka Palin

Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien välille elinvoimalupaus

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien välisen elinvoimalupauksen. Elinvoimalupauksen yhteiset painopisteet ovat toimiva vuoropuhelu, sujuvat valmisteluprosessit, maakunnan yhteiset edunvalvontakohteet sekä yrittäjyysmaakunta.

Maakuntavaltuustoon uusi varajäsen

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että maakuntavaltuustoon Laura Pullisen varajäseneksi Julia Liljegrenin tilalle on valittu Hanna Sinisalmi.

 

Lisätiedot:
Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3TTcitC