Maakuntahallitus 29.8.2022

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 29.8.2022

salmiakit_vaaka
Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan Satakunnan hyvinvointialueen ja Satakuntaliiton välille valmistellun yhteistyösopimuksen koskien vanhusneuvostoa sekä nuorisovaltuustoa.

 

Maakuntahallitus puoltaa lausunnossaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2023–2026.

Satakunnan kunnista tehtiin vuosille 2023–2026 yksi hanke-esitys, Eurajoen monitoimihalli, jonka kustannusarvio on yhteensä 7,55 miljoonaa euroa. Eurajoen kunnan esittämässä monitoimihalli -hankkeessa rakennetaan Eurajoen keskustaan koulukeskuksen läheisyyteen uusi monitoimihalli, johon tulee liikuntasali, kuntosali, monitoimisali, juoksusuora ja muita liikunta- ja oheistiloja.

 

Maakuntahallitus päätti laajentaa Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan tavoitteita.

Siihen kuuluu myös tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVAtoiminnan) seuranta.

 

Ilon ja valon Satakunta –hanketta haettu Opetusministeriöltä.                                                                                                                                                                                       

Maakuntahallitus päätti varautua Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitushakuun jätettävän ”Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämishankkeen” toteuttamiseen ja omarahoitukseen vuosina 2023–2024.

 

Satakuntaliitto on saanut 7.6.2022 ympäristöministeriöltä myönteisen avustuspäätöksen liittyen vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin (RRP).                                                                                                                                                                                                                                                             

Satakuntaliiton hankkeessa selvitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisten vihreän siirtymän (pilari 1) energiainfrastruktuuriin, uuteen energiateknologiaan, vähähiiliseen vetyyn ja teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen liittyvien investointihankkeiden edellyttämät maakuntakaavatason ratkaisut ja ratkaisujen vaikutusten arviointi. Selvitystä käytetään Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun tausta-aineistona. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 60 000 €. Satakuntaliitto osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudella 18 000 €.

 

Lisätiedot:

Linkki kokouksen esityslistaan:  https://bit.ly/3cpvM95

  • Kristiina Salonen
    Kristiina Salonen

    Maakuntajohtaja

    +358 50 512 0010
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi