Maakuntahallitus 26.9.2022

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 26.9.2022

MH tiedote 26-9-
Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyön loppuraportin jatkokäsittely

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön jatkotoimenpiteiden tilanteen. Lisäksi maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että Satakuntaliiton taseen ylijäämistä 300.000 euroa lahjoitetaan Satakunnan Korkeakoulusäätiölle käytettäväksi osarahoituksena eri yliopistojen kautta toteutettavien, Satakunnan kehitystä edistävien tohtorikoulutuksien rahoittamiseen. Määräraha on sisällytetty Satakuntaliiton vuoden 2023 talousarvioon ja talousarvioesitys on siitä syystä poikkeuksellisesti 300 000 euroa alijäämäinen.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma

Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman lähetettäväksi jäsenkuntiin lausuntoja varten. Kuntien lausunnot pyydetään 17.10.2022 mennessä.

Maakuntajohtajan ja hallintojohtajan irtisanoutuminen ja virkojen täyttöprosessit

Maakuntahallitus merkitsi maakuntajohtajan irtisanoutumiskirjeen tiedoksi ja päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntäisi Asko Aro-Heinilälle eron maakuntajohtajan virasta 31.7.2023. Maakuntahallitus myönsi Jukka Mäkilälle eron hallintojohtajan virasta 1.5.2023 alkaen. Maakuntahallitus valtuutti maakuntahallituksen kehittämistyöryhmän käynnistämään maakuntajohtajan ja hallintojohtajan virkojen hakuprosessin.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (AKKE) rahoitetut hankkeet Satakuntaliitossa 2022

Satakuntaliitto käynnisti Satakuntaliiton hankehaun Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -kansallinen määrärahasta toukokuussa 2022. 30.6.2022 päättyneessä haussa Satakuntaliiton käsiteltäväksi saapui yhteensä 14 hankehakemusta. Haettu rahoitus oli tukiosuudeltaan yhteensä 1 349 000 euroa. Haussa myönnettävissä oleva rahoitus oli 1 184 000 euroa. Satakuntaliiton hankeryhmä on käsitellyt AKKE-hankkeet 14.9.2022. Satakuntaliiton hanketiimi sekä hankeryhmä esittävät yksimielisesti rahoitettavaksi yhteensä 12 hanketta:

Sopimuksellinen kehittäminen:

• Tampereen korkeakoulusäätiö sr/Porin yliopistokeskus: Lisää osaajia ja osaamista Satakuntaan korkeakouluyhteistyöllä: korkeakoulutuksen kehittämisen koordinointihanke
• Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Kohti kestävää siirtymää TKI-toimintaa ja kansainvälisyyttä vahvistamalla (UniSus)
• Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr: Satakunta Ecofood elinvoimainen ja osaava ruokaekosysteemi
• Satakunnan ammattikorkeakoulu: Should I stay or should I go – Kv-opiskelijoiden jääminen Satakuntaan töihin
• Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK: Satakuntalainen ratkaisumalli rakennushankkeen hiilijalanjäljen optimoimiseksi – RAKSU
• Prizztech Oy: Kokemäenjoenvarren teknologiametalliklusterin vesivastuullisuus

Omaehtoinen kehittäminen:

• Tampereen korkeakoulusäätiö sr: Lannoittamisen vaihtoehtoiset keinot Satakunnassa
• Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK: Antimikrobisten ratkaisujen vaikutukset Rauman Pohjoiskehän koulussa – ARPO
• Prizztech Oy: Satakunnan yrittäjyyskasvatuksen strategia 2023-2025
• Diakonia ammattikorkeakoulu Oy DIAK: SataTerve. Satakunnan terveyden edistämisen ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutuspolut
• Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, Rauma: Merilogistiikan uudet polttoaineet vihreän siirtymän ja sinisen kasvun vauhdittajina Satakunnassa – UUPO
• Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK: Esteetön ja turvallinen asuminen – Kohti digitaalista arviointialustaa.

 

Lisätiedot:
Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3SozleW