Maakuntahallitus 25.4.2022

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 25.4.2022

Maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan kulttuuristrategian 

Satakunnan kulttuuristrategia 2030 on valmistunut. Satakunnan edellinen kulttuuristrategia (2015–2020) hyväksyttiin vuonna 2015. Kulttuuristrategia päivitettiin Satakunnan kulttuuristrategiaksi 2030. Tavoitteena oli laatia asiakirja, jossa on selkeät konkreettiset tavoitteet ja malli strategian vaikuttavuuden seurantaan (mittarit). Lisäksi korostettiin strategian jalkauttamista, siihen sitoutumista ja siitä viestimistä. 

Maakuntahallituksen vastaus Keskustan maakuntavaltuustonryhmän aloitteeseen kotimaisen ja lähiruoan suosimisesta

Satakunnan maakuntavaltuuston keskustaryhmä jätti valtuuston kokouksessa 10.12.2021 aloitteen, jossa se esitti, että Satakuntaliitto toimisi suunnannäyttäjänä koko maakunnalle ja suosii järjestämiensä tilaisuuksien tarjoiluissa kotimaisia ja erityisesti lähellä tuotettuja raaka-aineita.

Selvityksen mukaan Satakuntaliitto ostaa järjestämiinsä tilaisuuksiin ruokatuotteita ja -palveluja pääsääntöisesti lähialueen palveluntarjoajilta. Tulevaisuudessa tullaan ottamaan huomioon, että Satakuntaliiton kahvituksissa siirrytään oman meijerin lähimaidon käyttöön sekä hyödyntämään tarjoiluissa, tilauksissa ja hankinnoissa entistä enemmän lähileipomojen, makeisvalmistajien yms. tuotteita sekä kauden kasviksia. Satakuntaliitto pyrkii myös viraston ulkopuolella ja yhteistyökumppanien kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa edistämään tarjoilujen kotimaisuutta ja lähiruoan käyttöä.

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen ohjelmakauden 2021-2027 teknisestä tuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 31.3.2022 Satakuntaliitolle välittävän toimielimen teknistä tukea ohjelmakauden 2021-2027 hallintoa varten 750.000 euroa. Tuki on 50 % avustusta, joka vaatii Satakuntaliitolta 50 % vastinrahoitusosuuden. Myönnetystä tuesta 190.000 euroa (50 % tuki) on korvamerkitty Länsi-Suomen ohjelmakoordinaatioon ohjelmakaudella 2021-2027. Ohjelmakoordinaation osalta myös muut Länsi-Suomen maakuntaliitot osallistuvat tuen vastinrahoitusosuuden maksamiseen.

 

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3OCD0EU