Maakuntahallitus 18.10.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 18.10.2021

Maakuntahallituksen tiedote

Uusi maakuntahallitus kokoontui puheenjohtaja Rainer Lehden johdolla ensimmäiseen kokoukseensa.

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton kansainvälisen toiminnan sisäisen toimintaohjeen.

Maakuntahallitus päätti pyytää Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) aiemminkin jäseniä asettaneilta tahoilta sekä maakunnan alueella toimivilta Leader -ryhmiltä esitykset ehdokkaista maakunnan yhteistyöryhmään.
Maakunnan yhteistyöryhmän asettamispäätöksen maakuntahallitus tekee myöhemmin.

Maakuntahallitus valitsi edustajansa seuraaviin yhteistyöryhmiin:

Satakunnan vanhusneuvoston uudelle kaudelle 2021-2023 valittiin varsinaiseksi  jäseneksi Sari Kalliokorpi ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Jari Pajukosken.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään 3 jäsentä; Rainer Lehti, Anne Holmlund ja Tapio Huhtanen ja heille henkilökohtaiset  varajäsenet Lassi Salomäki, Jari Laaksonen ja Jari Pajukoski.

Länsi-Suomen liittojen puheenjohtajien kokouksiin kaksi Satakuntaliiton edustajaa, jotka ovat maakuntahallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja Matias Marttinen. Varajäseninä toimivat varapuheenjohtajat.

Pori-Parkano-Haapamäki -raideliikennekäytävän työryhmään valittiin edustajaksi Kari Kähkönen ja Tapio Huhtanen.

Helsinki – Forssa – Pori Valtatien 2 kehittämiseen keskittyvään neuvottelukuntaan vuosille 2021-2025 valittiin edustajaksi Mikko Kaunisto, Anne Holmlund ja Harri Kivenmaa.


Maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoiminnan asettaminen
Maakuntahallitus päätti asettaa toimikaudekseen maakuntastrategia- ja maakuntakaavatoimikunnan, jonka tehtävänä on maakuntastrategian ja maakuntakaavan valmistelun ohjaus. Puheenjohtajaksi valittiin Harri Kivenmaa, hänelle varajäseneksi Katri Kujanpää. Varapuheenjohtajaksi valittiin Anne Holmlund, hänelle varajäseneksi Sampsa Kataja. Maakuntahallitus valitsi keskuudestaan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Sanna Grönmark, Jari Pajukoski, Satu Pietilä ja Jari Laaksonen,  ja heille varajäsenet: Timo Aro, Mikko Kannisto, Tapio Huhtanen ja Sari Kalliokorpi.

Maakuntahallitus hyväksyi Länsi-Suomen maakuntaliittojen yhteistyösopimuksen koskien EU:n uuden rakennerahastokauden toimintaa. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että Satakuntaliitto osallistuu edelleen IQ-Net -verkoston toimintaan toimikaudella 2021-2024 siten, että ensi vuodesta alkaen Satakuntaliitto maksaa Länsi-Suomen koordinaatiosta vastaavana liittona isompaa 3 100 euron jäsenmaksua toimikauden loppuun asti. Q-Net on Euroopan laajuinen verkosto, jonka tarkoituksena on rakennerahasto[1]ohjelmien hallinnoinnin laadun parantaminen kokemuksia vaihtamalla. Olemalla verkoston jäsen ja toimimalla siellä aktiivisesti, saa runsaasti tietoa rakennerahastojen toiminnasta sekä hallinto- ja välittävien viranomaisten käytännöistä myös muissa jäsenmaissa.

Maakuntahallitus hyväksyi ympäristöministeriölle jätetyn ”Alueet kuntien ilmastotyön tukena” hankehakemuksen.
Hankkeen tavoite on edistää alueellista ilmastotyötä Satakunnassa siten, että huomioidaan paikalliset erityispiirteet ja kannustetaan etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua. Tavoitteena on myös maakunnan kilpailukyvyn, elinvoiman, kasvun ja hyvinvoinnin vahvistaminen edistämällä vihreän siirtymän investointeja, osaamistason nostoa sekä teemaan liittyvää tutkimusta ja TKI-toimintaa. Hanke ajoittuu 1.1.2022 – 31.5.2023 väliselle ajalle.

Satakunnan korkeakoulutuksen selvitystyö saa jatkoa.
Satakuntaliitto toteutti Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön selvityshenkilönä lääketieteen ja kirurgian tohtori Kalervo Väänänen. Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportista saatiin kaikkiaan 13 lausuntoa. Maakuntahallitus päätti, että maakuntajohtaja kokoaa muutaman hengen ryhmän, joka koostuu ainakin oppilaitoksia, kuntia ja elinkeinoelämää edustavista henkilöistä. Ryhmän tehtävänä on valmistella Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportin ja siitä saatujen lausuntojen perusteella esitykset heti työn alle otettavista asioista, tarvittavasta kehittämistoimien strategiasta ja kehittämistyön resurssoinnista. Ryhmän työhön osallistuu myös Satakunnan korkeakoulutuksen selvityshenkilönä toiminut Kalervo Väänänen. Ryhmän edellytetään saavan esityksensä valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3lxHIHp