Maakunnallinen nuorisovaltuusto -hanke on käynnistynyt

Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke lähti käyntiin elokuun puolessa välissä ja jatkuu 31.12.2022 asti. Hanke on osa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -ohjelman hankkeita. Hankekoordinaattorina hankkeessa toimii Emmi Haapanen.

 

Satakunnassa on tunnistettu tarve pysyväisluontoiselle maakunnalliselle nuorisovaltuustolle. Taustalla on nuorten tarve ja oikeus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkisten palvelujen toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen. Nuorten vaikuttamistoimielin lisää myös Satakunnan maakuntavaltuustossa käsitellyn aloitteen mukaista osallisuuden lisäämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Keskeisenä tavoitteena on löytää keinoja edesauttaa ja vahvistaa nuorten maakunnallista vaikuttamistoimintaa Satakunnassa. Hankkeessa etsitään ja kokeillaan tapoja varmistaa SataNuva-toiminnan, eli maakunnallisen nuorisovaltuustotoiminnan alueellinen yhdenvertaisuus, jatkuvuus ja vaikuttavuus tulevan Sote-maakunnan nuorisovaltuustoon.

Hankkeessa lisätään nuorten osallisuutta maakunnan kehittämisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa. Tavoitteena on digitaalisuuden ja digitaalisten työkalujen käytön sulautuminen luontevaksi osaksi nuorten vaikuttamista ja osallisuutta Satakunnassa. Nuorten päästessä vaikuttamaan itselleen tärkeissä ja vaikuttavissa asioissa lisääntyy samalla nuorten hyvinvointi sekä kokemus omasta kotimaakunnasta vahvistuu. Poikkeusolot ja SataNuvan siirtyminen Porin kaupungilta Satakuntaliitolle, sekä aivan uusi hanke on hieman hidastanut tämänhetkistä nuorten maakunnallista vaikuttamista. SataNuva-hankkeessa korostuu digitaalisuus, osallisuus, verkostoituminen sekä ryhmäytyminen.

 

Lisätietoa:

Hankekoordinaattori Emmi Haapanen p. 044 7114349 emmi.haapanen@satakunta.fi

Edunvalvonta- ja viestintäasiantuntija Sanna Oksa p. 044 7114390 sanna.oksa@satakunta.fi