Kristiina Salonen aloittaa vs. maakuntajohtajana 1.4.2023

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Kristiina Salosen johtajasopimuksen, virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

MH tiedote koristekuva

Maakuntahallitus käsitteli Länsi-Suomen maakuntahallitusten yhteistä Brysselin matkaa (30.1-1.2.2023)

Matkan aikana Satakuntaliiton yhden luottamushenkilöedustajan toimintaan on kohdistunut negatiivista arviointia ja hänen käyttäytymisestään on tehty epäasiallista käyttäytymistä koskeva ilmoitus Tampereen kaupungin ko. asian ilmoituskanavaan. Maakuntahallitus kävi asiasta keskustelun ja päätti asiaan Satakuntaliiton kannan. Satakuntaliiton kannasta tiedottamisen hoitaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti (puh 0503762992).

Maakuntahallitukselle esiteltiin katsaus merialuesuunnittelusta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellisten siirtymäsuunnitelmien jatkovalmistelu ja viimeistely

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) lähetti Valtioneuvoston hyväksymän Suomen Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotuksen EU-komissiolle marraskuussa 2022. Ohjelmaehdotuksen liitteenä olivat myös Suomen 14 JTF-maakunnan alueelliset siirtymäsuunnitelmat, joiden joukossa oli myös Satakunnan alueellinen JTF-siirtymäsuunnitelma. EU-komissio hyväksyi Suomen ohjelmaehdotuksen liitteineen 16.12.2022.Maakuntahallitus merkitsi EU-komission Suomen JTF-ohjelmaa koskevan hyväksymispäätöksen tiedokseen ja päätti osaltaan käynnistää oikeudenmukaisen siirtymän ohjelman toteutuksen Satakunnassa.

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan WFEO:n vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman

Satakuntaliitto ylläpitää yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan liittojen kanssa Länsi-Suomen Eurooppa-toimistoa (West Finland European Office, WFEO) Brysselissä. WFEO:n tehtävät jakautuvat kolmeen peruspilariin: edunvalvonta, EU-asiantuntijatuki sekä tiedotus ja viestintä. Toimisto edistää liittojen toimijoiden intressejä EU:ssa ja unionin toimielimissä sekä kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Talousarvio on laadittu siten, että kunkin maakunnan vuosittainen maksuosuus on 76 000 €.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Kristiina Salosen kanssa neuvotellun johtajasopimuksen

Maakuntahallitus päätti valita Kristiina Salosen vs. maakuntajohtajaksi ajalle 1.4.2023 – 31.7.2023, jonka jälkeen Salonen siirtyy maakuntajohtajan viran vakinaiseksi hoitajaksi. 1.3.- 31.3.2023 maakuntajohtajan viransijaisuutta hoitaa Satakuntaliiton aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma.

Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämishanke (2023–2024) on käynnistynyt

Maakuntahallitus päätti varautua Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitushakuun jätettävän ’Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämishankkeen’ toteuttamiseen ja omarahoitukseen vuosina 2023–2024.

Maakuntahallitus kuuli katsaukset valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskusteluista 2023 Satakunnan osalta.

Satakunnan täsmennetyt hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa yksimielisesti

Linkki hallitusohjelmatavoitteisiin.

 

Linkki kokouksen esityslistaan: http://bit.ly/3HOqqzy

 

Lisätiedot: