JTF-rahoituksen haku kehittämis- ja investointihankkeille

Satakuntaliiton JTF-rahoitushaku on avoinna 29.2.-22.4.2024.

JTF -HAKU 12024

Satakuntaliitossa on haettavana n. 1,5 miljoonaa euroa JTF-rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan toimintalinjan 7 (Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi) erityistavoitteesta 7.1. (Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä).

 • Hakemus tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA 2021 -järjestelmässä 29.2. – 22.4.2024 välisenä aikana.

JTF-rahoituksella tuetaan Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää koskevan (JTF) suunnitelman ja älykkään erikoistumisen strategian mukaisia toimenpiteitä ja investointeja. Lisäksi tavoitteena on edistää ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä. JTF-rahoitusta myönnetään aluetaloutta ja elinkeinoelämää tukevaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jonka tavoitteena on ehkäistä turpeen energiakäytön vähenemisestä johtuvia haittavaikutuksia niistä eniten kärsivillä alueilla. Haittavaikutuksia ehkäiseviä keinoja ovat muun muassa aluetalouden monipuolistaminen, uuden tai uudistuvan liiketoiminnan luominen, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen tai bio- ja kiertotalouteen liittyvien toimintamallien ja ratkaisujen sekä turvetta korvaavien ratkaisujen kehittäminen.

 • Maksimitukitaso on kehittämishankkeissa 80 % ja investoinneissa 70 % hankkeen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.
 • Hankkeiden päättymispäivän tulee olla viimeistään 30.6.2026.
 • Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
  Näitä ovat mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, valtion viranomaiset, kunnat, kuntayhtymät ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset, järjestöt ja säätiöt. Satakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Tutustu rahoitushakuun tarkemmin hakuilmoituksesta SATLII-007: EURA 2021: Satakuntaliiton JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille

Hankkeiden valmisteluvaiheessa suosittelemme olemaan yhteydessä Satakuntaliiton yhteyshenkilöihin (yhteystiedot alla).

 • Jyrki Tomberg
  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala
  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi