Kuulutus: Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinta vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 20.12.2021/§185 käynnistää Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisen ja 14.3.2022/§17 asettaa Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.

Satakuntaliitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Satakunnan maakuntakaavan 2050 vireilletulosta ja mahdollisuudesta saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä.

Satakunnan maakuntakaava 2050 laaditaan kokonaismaakuntakaavana, jolloin käsitellään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet koko maakunnan alueella.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.4.-13.5.2022 välisen ajan Satakuntaliiton virastossa, Satakunnan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Satakuntaliiton verkkosivuilla. (linkki osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnokseen)

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut kirjalliset palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa nähtävilläoloaikana sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi tai postiosoitteeseen Satakuntaliitto, Maakuntahallitus, PL260, 28101 Pori.

 

 • Susanna Roslöf
  Susanna Roslöf

  Alueiden käytön johtaja

  +358 44 711 4334
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Daniel Nagy

  Maakunta-arkkitehti

  +358 44 711 4348
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Julkinen ilmoitustaulu

Julkiselta ilmoitustaululta löydät ajankohtaiset tiedotteet, kuulutukset ja tiedostot.

Satakunta­liitto

Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija.

Satakuntaliitto - Logo