Kuulutus aluevaaleissa 2022 valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokashakemusten jättämisestä Satakunnan hyvinvointialueella

Valittavien valtuutettujen määrä

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 69 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022-31.5.2025. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Satakunnan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00.

Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen määrä, eli Satakunnan hyvinvointialueella 86.

Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h-143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa oikeusministeriön verkkosivuilta www.vaalit.fi.

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021. Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yIIämainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16.00. Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 12.00.

Ehdokashakemusten jättäminen

Aluevaalilautakunnan sihteerit ottavat vastaan ehdokashakemuksia ja muita ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja aluevaalilautakunnan kansliassa Porissa osoitteessa Tullipuominkatu 5 (Porin oikeustalo) keskiviikkona 8.12.2021 kello 13-16, perjantaina 10.12.2021 kello 9-12, maanantaina 13.12.2021 kello 13-16 sekä tiistaina 14.12.2021 kello 9-12 ja 13-15.59 tai muuna erikseen sihteerin kanssa sovittavana ajankohtana.

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan sihteerille viimeistään 7.12.2021, puhelin: 045 695 7385 tai sähköposti: kalle.kulmala@oikeus.fi.

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse osoitteella Satakunnan aluevaalilautakunta, Tullipuominkatu 5, 28100 Pori.


Porissa marraskuun 3. päivänä 2021.

Satakunnan aluevaalilautakunta,
puheenjohtaja Pertti Rajala,
sihteeri Kalle Kulmala.

Julkinen ilmoitustaulu

Julkiselta ilmoitustaululta löydät ajankohtaiset tiedotteet, kuulutukset ja tiedostot.

Satakunta­liitto

Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija.

Satakuntaliitto - Logo