Apurahoja tekijöille

6_saatiotjaapurahat_Juha-Sinisalo

Säätiöt tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia henkilöille ja organisaatioille taiteeseen, toimintaan sekä tekemiseen. Minkä säätiön toiminta vastaa tarpeitasi?

 

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto

Satakunnan rahasto vaalii ja kehittää Satakunnan henkistä ja taloudellista kulttuuria. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja sekä järjestää muuta kulttuuritoimintaa toimialueellaan.

>>  Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto

Ulla Tuomisen säätiö

Ulla Tuomisen säätiö edistää sähkötekniikan ja sitä lähellä olevien alojen tutkimusta, ammatillista koulutusta ja innovaatiotoimintaa. Apurahojen lisäksi säätiö jakaa stipendejä alaan liittyvissä opinnoissa menestyneille.

>> Ulla Tuomisen säätiö

Satakunnan korkean teknologian säätiö

Korkean teknologian säätiö palvelee Satakunnan teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tuotekehitystä ja tutkimusta. Säätiön tavoitteena on tukea monipuolisesti satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita.

>> Satakunnan korkean teknologian säätiö

 

Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiö

Viestintäalan kehittämissäätiö parantaa viestintäalan osaamista ja toimintaedellytyksiä Satakunnassa. Säätiö myöntää apurahoja sekä stipendejä ja tukee opinnäytetöitä, väitöskirjatutkimuksia sekä muuta koulutus- ja kehitystoimintaa.

>> Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiö

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto

Säätiö tukee taiteen, kirjallisuuden, tieteen ja kansanvalistuksen edistämistä apurahoin. Tutustu tarkemmin Huittisten ja Rauman rahastoihin ja niiden tukikohteisiin, joita on monipuolisesti esittävästä taiteesta käsityöperinteisiin.

>> Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto

 

Kansan sivistysrahasto: Eetu Salinin rahasto

Rahasto tukee apurahoja myöntämällä Satakunnan nuorison ja aikuisväestön taide- ja vapaa-ajanharrastuksia, opiskelua sekä muuta toimintaa esimerkiksi kansalaisjärjestöjen parissa.

>> Kansan sivistysrahasto: Eetu Salinin rahasto