Tiesitkö, mitä Satakuntaliiton aluekehitys tekee?

Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoman blogikirjoitus

Seisovia ihmisiä
Satakunnan maakuntaohjelman valmistelua työpajassa Porin taidemuseolla 2020.

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa mm. maakunnan strategisten kehittämislinjausten valmistelusta yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden maakunnan kehittämiseen osallistuvien sidosryhmien kanssa. Aluekehittämiseen suunnataan Satakunnassa sekä kansallista että Euroopan unionin aluekehittämisrahoitusta, hankkeiden rahoituspäätökset valmistellaan aluekehityksen vastuualueella.

Aluekehityksen toimialan tehtäviin kuuluvat:

 • Maakunnan strategiseen suunnitteluun ja pitkän aikavälin kehittämisstrategian valmisteluun liittyvät asiat. Aluekehityksen toimiala suunnittelee mm. lakisäänteisen maakuntaohjelman valmisteluprosessin, vie työtä eteenpäin sekä kutsuu työhön mukaan tarvittavat yhteistyötahot. Lopuksi työn tulokset kootaan yhteen ja niistä kirjoitetaan maakuntaohjelma. Siinä määritellään maakunnan keskeiset kehittämistavoitteet ja painopisteet kulloiselle valtuustokaudelle. Maakuntaohjelmassa otetaan huomioon myös Suomen hallituksen aluekehityksen painopisteet. Voisi sanoa, että maakuntaohjelma määrittelee maakunnan kehittämisen suuntaa.
 • Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallinnointi ja toimeenpano Satakunnassa. Meille voivat olla erilaiset EU-hankkeet ja niiden kirjainyhdistelmät kuten EAKR ja JTF olla tuttuja. Harvempi ehkä miettii, miten nämä EU-varat päätyvät Satakuntaan? Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala huolehtii näihin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmiin liittyvästä valmistelusta, EU-varojen ohjauksesta sekä ohjelmien toimeenpanosta ja seurannasta Satakunnassa. Käytännössä tämä monivuotinen valmistelutyö vaatii tiivistä yhteistyötä myös Työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskusten sekä muiden maakuntien kanssa. Lopulta Satakuntaliiton aluekehitys avaa omalta osaltaan EU-varoihin liittyvät hankehaut maakunnan toimijoille. Voisi sanoa, että Satakuntaliitto on EU-varojen välittäjä ja ”tukkukauppa” Satakunnassa.
 • Aluekehitys tarkastelee maakunnan tilannetta ja ennakoi maakunnan tulevaisuutta. Aluekehityslaissa on maakunnan tehtäväksi määritelty maakunnan aluekehityksen tilan, toimintaympäristön muutosten sekä osaamistarpeiden seuranta ja ennakointi. Satakuntaliiton aluekehitys julkaisee vuosittain aluekehityksen tilannekuvaraportin, joka palvelee maakuntaohjelman seurantaa sekä maakunnan edunvalvontaa. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa julkaistaan Satakunnan talouskatsaus yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa. Aluekehitys huolehtii osaltaan myös osaamistarpeiden ennakoinnista yhdessä maakunnan koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa.
 • Maakunnan liiton aluekehityksen muut tehtävät. Edellä mainittujen lisäksi Satakuntaliiton aluekehitys huolehtii monista muistakin asioista. Yhteistyössä liiton muiden toimialojen kanssa osallistutaan myös maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on myös yhteistyössä hoidettava asia, joka lisättiin uudessa aluekehityslaissa syksyllä 2021 maakunnan tehtäviin. Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin kehittäminen osana maakunnallista strategiatyötä on tärkeä asia. Aluekehitys edistää Satakunnan kulttuuristrategian toimeenpanoa ja huolehtii strategian seurannasta. Lisäksi osallistutaan aluekehittämisen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen luomiseen ja yhteyksien edistämiseen.

Yllä viitattiin useamman kerran aluekehityslakiin, johon maakunnan liiton tehtävät perustuvat. Aluekehityslaki (756/2021) määrittelee myös, että edellä mainittuja asioita tulee maakunnan hoitaa kumppanuudessa eri sidosryhmien kanssa. Voisikin sanoa, että aluekehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi