Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Tietopyyntö:
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisterinpitäjä voi periä tietojen antamisesta kohtuullisen korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Sähköpostitse lähetettävä pyyntö tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo (a ) satakunta.fi otsikolla “Tietojen tarkastuspyyntö”. Sähköpostitse lähetettäessä voit myös käyttää alla olevaa PDF-lomaketta.

Postitse lähetettäessä lataa tästä ensin PDF-lomake ja lähetä se allekirjoitettuna osoitteeseen Satakuntaliitto, PL 260, 28101 Pori. Kirjekuoreen viite “Tietojen tarkastuspyyntö”

Tietoa tietosuoja-asetuksesta:
Tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi