Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin palautteisiin sekä kaavan tavoite-esityksiin.

Maakuntahallitukselle esiteltiin Satakunnan 2050 tilannekatsaus ja maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi Satakunnan maakuntakaavan 2050 esittelyn ja tilannekatsauksen.

Vuoden 2023 talousarvio sekä taloussuunnitelma 2023–2025

Vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma lähetettiin aiemmin jäsenkuntiin lausuntoja varten. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi saapuneet lausunnot ja päätti esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto päättää

  • hyväksyä Satakuntaliiton talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025
  • hyväksyä vuoden 2021 lopulliseen verotilastoon perustuvat jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2022
Vastaus Satakunnan vihreiden maakuntavaltuustoryhmän aloitteeseen

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan vihreiden maakuntakuntavaltuustoryhmän aloitteen koskien puolueettoman kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaation perustamista Satakuntaan. Satakuntaliiton vastaus aloitteeseen löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Maakuntahallitus antoi kannanoton Turun yliopiston Satakunnassa sijaitsevien toimintojen kehittämisen puolesta.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportin jatkokäsittely.

Maakuntahallitus merkitsi Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön jatkotyötä tehneen työryhmän raportin tiedokseen. Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistyö jatkuu Satakunnan korkeakoulutoimijoiden yhteishankkeen kautta.

Maakuntajohtajan viran täyttö etenee.

Maakuntahallitus päätti esittää kehittämistoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto suorittaa maakuntajohtajan virkavaalin seuraavista viran hakijoista:

  • Minna Nore (diplomi-insinööri)
  • Kristiina Salonen (hallintotieteiden maisteri)
  • Atso Vainio (kauppatieteiden maisteri)
Hallintojohtajaksi valittiin Katja Aalto.

Maakuntahallitus päätti yksimielisesti kehittämistoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti valita hallintojohtajan virkaan KTM Katja Aallon. Hallintojohtajan valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

Lisätiedot:

Linkki kokouksen esityslistaan: http://bit.ly/3TGzHxL