Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksen tiedote 2.3.2022

Euroopan Unionion oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus tuo toteutuessaan Satakuntaan 27 miljoonan euron lisäpanoksen.

Satakunnassa viimeistellään Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) alueellista suunnitelmaa. JTF-rahasto on ohjelmakauden 2021-2027 ohjelmassa uusi rahasto vanhojen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) lisänä. JTF-rahaston toimilla vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.

Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa esiteltiin tänään oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellista Satakunnan siirtymäsuunnitelmaa. Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta 2030 loppuun mennessä. Turvetoimiala on Suomessa merkittävä työllistäjä. Satakunnan alueella turvetuotannon vähenemisen taloudelliset vaikutukset ovat suhteellisesti suurimmat Pohjois-Satakunnassa, taloudellisia vaikutuksia on suoraan tai välillisesti kuitenkin koko maakunnassa. Turvetoimialan huomattavan supistumisen välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä, joihin JTF-rahaston tehtävänä on osaltaan vastata alue- ja rakennepolitiikan toimenpitein elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työvoima sopeuttamiseksi. Satakunnan alueellisen JTF-suunnitelman tavoitteet ja toimet keskittyvät etenkin hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi”.

Tavoitteena on, että alueelliset siirtymäsuunnitelmat lähetetään Suomesta Euroopan unionin komissioon maaliskuun loppuun mennessä. EAKR:n ja ESR:n osalta varat on jaettu alueille jo alkuvuonna. JTF-toimia pystytään aloittamaan sen jälkeen kun siirtymäsuunnitelmat on hyväksytty komissiossa. Rahoitusta kanavoituu JTF-rahaston kautta Satakuntaan yhteensä n. 27 miljoonaa euroa.

Satakuntaan lisärahoitusta 81 000 euroa ohjelmakauden 2014-2020 hankkeisiin

Keski-Suomen ELY-keskus siirtää varoja Satakunnan kehykseen yhteensä 81 000 euro edelleen hankkeille jaettavaksi. Rahoituksesta 52 000 euroa kohdennetaan Euroopan unionin elpymispaketin REACT EU -hankkeisiin ja 29 000 euroa Euroopan aluekehitysrahastolla rahoitettujen, käynnissä olevien, hankkeiden rahoitukseen.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista löytyy osoitteesta: https://bit.ly/3pvx3yL

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jyrki Tomberg
  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi