• Maksatustukihakemusten käsittely
 • Maksatuspäätösten valmistelu
 • Yleishallinto- ja työryhmätehtävät
 • Maksatustukihakemusten käsittely
 • Maksatuspäätösten valmistelu
 • Kokoushallinta
 • Luottamushenkilöhallinto
 • Henkilöstö- ja taloushallinto
 • Yleis-, henkilöstö- ja taloushallinnon johtaminen
 • Kirjaamo
 • Asianhallinta
 • Arkistointi