• Maksatustukihakemusten käsittely
  • Maksatuspäätösten valmistelu
  • Yleishallinto- ja työryhmätehtävät
  • Kokoushallinta
  • Yleishallinto
  • Henkilöstö- ja taloushallinto
  • Yleis-, henkilöstö- ja taloushallinnon johtaminen
  • Kirjaamo
  • Asianhallinta
  • Arkistointi