• Maakuntakaava 2050
 • Vihreä siirtymä -hanke
 • Kartta- ja paikkatiedot
 • Maakuntakaavoitus
 • Kuntien yleis- ja asemakaavat
 • Ympäristöasiat
 • Maa-ainesasiat
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Tutkimusprojektit
 • Paikkatietoanalyysit
 • Liikennejärjestelmäsuunnittelu
 • Jatkuva liikennejärjestelmätyö ja sen koordinointi
 • Maakunnan liikenteen kehityksen seuranta
 • Merialuesuunnittelu,
 • Tuulivoima
 • Kuntien rantakaavat
 • Alueiden käytön toimialan johtaminen