• Maakuntakaava 2050
 • Vihreä siirtymä -hanke
 • Kartta- ja paikkatiedot
 • Maakunnallisen ilmastotyön laajentaminen vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän hankkeiden edistämiseksi -hankkeen projektipäällikkö
  • Maakuntakaavoitus
  • Kuntien yleis- ja asemakaavat
  • Ympäristöasiat
  • Maa-ainesasiat
  • Ympäristövaikutusten arviointi
  • Tutkimusprojektit
  • Paikkatietoanalyysit
  • Liikennejärjestelmäsuunnittelu
  • Jatkuva liikennejärjestelmätyö ja sen koordinointi
  • Maakunnan liikenteen kehityksen seuranta
  • Merialuesuunnittelu,
  • Tuulivoima
  • Kuntien rantakaavat
  • Alueiden käytön toimialan johtaminen