Viimeisten vuosien aikana matkailu toimialana on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin Satakunnassa. Vaikka koronapandemia on kurittanut matkailualaa, se on edellyttänyt alan yrityksiltä uusiutumista.

Nyt perustettu Matkailun kehittämiskeskus tukee tätä positiivista kehitystä Satakunnassa. Keskeistä Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimivan kehittämiskeskuksen toiminnassa on alan liiketoiminnan vahvistaminen ja matkailuyritysten rohkaiseminen toimintansa kehittämisessä. Kehittämiskeskus aktivoi matkailualan yhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita. Toiminnan kautta satakuntalainen matkailutoimiala pysyy alan valtakunnallisen ja kansainvälisen kehityksen tahdissa.
– On tärkeää lisätä maakunnan elin- ja vetovoimaa huolehtimalla matkailusta elinkeinona. Koska pienet yritykset ovat alan kivijalka, niiden toiminnan kehittäminen on avain alan menestykseen, painottaa tutkimuspäällikkö Sanna-Mari Renfors.

Satakunnassa matkailu on erittäin potentiaalinen kasvuala. Matkailulla on maakunnassa merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Sen arvonlisäyksen osuus BKT:stä on maakunnassa yli kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi puuteollisuuden tai sähkö- ja elektroniikkateollisuuden osuudet. Matkailutoimialojen työllisyys on Satakunnassa suurempi kuin esimerkiksi elintarviketeollisuuden tai kemianteollisuuden. Matkailu tuo siten kaivattuja tuloja ja työpaikkoja maakuntaan.

Satakunnan matkailun kasvuohjelman 2030 lähtökohtana on, että matkailuelinkeino Satakunnassa kasvaa, on kannattavaa ja menestyy sekä sen työllistävä vaikutus kasvaa.
– Kehittämiskeskus vastaa omalta osaltaan tähän tavoitteeseen, toteaa matkailun asiantuntija Soile Vahela.

Kehittämiskeskus yhdistää myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan

Satakunnan ammattikorkeakoulu on toteuttanut maakunnassa matkailun tutkimus- ja kehittämistoimintaa satojen yrittäjien ja kumppaneiden yhteistyönä vuodesta 2013 lähtien. Viime vuosien aikana SAMK on koonnut erityisesti matkailun mikroyrittäjien yhteistyöryhmiä, joissa tähän mennessä 50 yritystä on kehittänyt omaa liiketoimintaansa yhdessä.

Kehittämiskeskuksen toiminnan keskeisiä teemoja ovat kestävä ja vastuullinen matkailu sekä matkailun digitaalinen kehitys. Matkailun kehittäminen maaseudulla ja vesistöissä sekä erityisesti luonto, ruoka ja kulttuuri ovat merkittävässä asemassa keskuksen toiminnassa.

Uusimpia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kesällä 2021 toteutettu #GastroSatakunta -ruokamatkailukampanja maakunnan kohteille, jotka myyvät lähiruokaa raaka-aineina tai tuotteina tai tarjoavat lähiraaka-aineista valmistettua ruokaa tai juomaa. Satakuntalaiset matkailuyritykset kouluttautuvat yhdessä myös vastuullisen matkailun osaajiksi vuoden 2022 aikana, sillä kestävän matkailun merkitys on korostunut merkittävästi koronapandemian myötä.

Lisätiedot:
Tutkimuspäällikkö Sanna-Mari Renfors
Satakunnan ammattikorkeakoulu / Matkailun kehittämiskeskus
sanna-mari.renfors@samk.fi
044 7103821

www.matkailunkehittamiskeskus.fi

 

Vesistöjen äärelle voi lähteä rentouttavalle melontaretkelle, maistella merellisiä ruoka-annoksia tai nauttia rennosta tunnelmasta terassilla virkistävän juoman kera. Eikä perisuomalaista saunakokemusta veteen pulahtamisineen voi tietenkään unohtaa. Jotta nyt ja tulevaisuudessa pääsemme nauttimaan kaikesta siitä, mitä meri ja muut vesistöt voivat meille tarjota, tarvitsemme toimijoita, jotka kehittävät osaamistaan.

Kestävyys ja vastuullisuus ovat Suomen merellisen matkailun kehittämisen avainsanoja. Jätteiden lajittelupisteet, paikallinen ruoka, kierrätysmateriaalien käyttäminen ja hävikin vähentäminen ovat toimia, joita olemme voineet nähdä jo useiden vuosien ajan suomalaisessa merimatkailussa. Viestintä, jossa kerrotaan toimittavan vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, on kuitenkin jäänyt puuttumaan. Merellisen matkailun toimijoilta kaivataan lisää osaamista ja taitoja viestiä vastuullisesta toiminnastaan. Olemme Suomessa jo hyvin ymmärtäneet, että matkailun kehittämisen pitää lähteä vastuullisista ja kestävistä periaatteista. Nyt tarvitaan taitoja, jotta tämä asia saadaan asiakkaiden nähtäviksi.

Yksi matkailualan vastuullisuuden edelläkävijöistä Satakunnan alueella on Avec Marja – Marjan matkassa- elämysmatkailuyritys. Yrityksen yhtenä toiminta-ajatuksena on vastuullisuus ja siitä viestitään konkreettisten esimerkein yrityksen nettisivuilla. Yritys välttää kertakäyttötuotteiden käyttöä, retkeilee roskattomasti, suosii merkittyjä reittejä ja paikallisia toimittajia. Avec Marja – Marjan matkassa ottaa kaikessa toiminnassa huomioon ympäröivän luonnon ja viestii siitä avoimesti.

Viestintä- ja markkinointiosaaminen onkin yksi tärkeimmistä taidoista, joita merellisen matkailun toimijat tarvitsevat. Kun markkinat muuttuvat, asiakkaiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen liittyvät taidot korostuvat. Erityisesti digitaalisen markkinoinnin osaaminen on nykymarkkinoilla tarpeen. Lisäksi osaamista tarvitaan palvelujen ja tuotteiden myynnistä digitaalisesti. Verkko-ostamisen helppous ohjaa asiakkaita yhä enemmän verkko-ostosten pariin ja myös merellisen matkailun toimijoiden pitää varmistaa, että heidän tuotteensa ja palvelunsa ovat helposti löydettävissä ja ostettavissa verkon kautta.

Visit Satakunta on kuluneen vuoden aikana perustanut satakuntalaisille matkailutoimijoille ”Osta Satakunnasta”- sivuston, jotta tuotteet ja palvelut ovat verkon kautta helpommin löydettävissä ja ostettavissa. Satakunnan merellinen matkailu on sivulla hyvin edustettuna. Tarjolla on mm. melontaretkiä, sisävesiristeilyjä ja yleisöpurjehduksia, katso lisää tarjontaa.

Hyvinvointia merestä

Kuluneen talven aikana oli selvästi nähtävissä suomalaisten hakeutuminen avantouintiin ja sen terveysvaikutusten pariin. Lisäksi vesiurheilu, sauna, raitis ilma, hiljaisuudesta nauttiminen ja kalan syömisen terveysvaikutukset ovat asioita, jotka ovat yhdistetty mereen ja hyvinvointiin. Meren hyvinvointivaikutuksen hyödyntämiseen liittyviä taitoja pitää kehittää jatkossakin, jotta saadaan asiakkaille laadukkaita merellisiä palveluja ja tuotteita.

Tuotteistaminen vesistöjen ominaispiirteiden huomioon ottaen on taito, jota tarvitaan merellisen matkailun kehittämisessä. Lisäksi yhteistyön kehittämiseen kaivataan lisää osaamista. Turvallisuus ja siihen liittyvät riskit tulee huomioida liikuttaessa vesistöissä ja siksi turvallisuuteen liittyvää osaamista on alalla lisättävä. Turvallisuuteen liittyen on monia erilaisia säädöksiä, joita pitää noudattaa, mutta osaamista tarvitaan myös muusta lainsäädännöstä, jotta liiketoimintaa voidaan kehittää lain vaatimalla tavalla. Lainsäädäntö ja erilaiset säädökset vaikuttavat monin tavoin toimijoiden arkeen ja toimintojen kehittämiseen. Yksi merelliseen matkailuun vaikuttuva tekijä on merialuesuunnittelu, jolla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet vaikuttavat merelliseen matkailuun. Osa yrittäjistä painii liian lämpimien talvien takia. Talvisin vesistöistä puuttuva jääkerros vaikeuttaa meren hyödyntämistä talvisiin tarkoituksiin kuten retkiluisteluun, pilkkimiseen tai avantouintiin. Ilmastonmuutoksesta voi kuitenkin olla myös hyötyä osalle yrittäjistä. Entistä lämpimämmät keväät ja syksyt tuovat jatkoa suosittuun kesäsesonkiin ja mahdollistavat matkailijavirrat myös kysytyimmän sesongin ulkopuolella.

Koronan vaikutukset merelliseen matkailuun

On tietenkin selvää, että koronapandemia on tuonut merellisen matkailun yrityksille haasteita rajoituksineen. Varsinkin heti pandemian levittyä Suomeen, matkailualan toimijat menettivät lähes kaikki tulonsa ja varaukset peruttiin. Kuitenkin Suomessa matkailun keskittyminen kotimaan matkailuun on auttanut merellisen matkailun toimijoita ja osan liiketoiminta viime kesänä oli yhtä kiireistä tai jopa kiireisempää kuin edeltävänä kesänä. On kuitenkin huomionarvoista, että viime kesänä kansainväliset matkailijat ja yritysmatkailijat puuttuivat ja osa matkailualan yrityksistä kärsi matkailijoiden puutteesta. Varsinkin isku on osunut kesäajan ulkopuolelle. Osa matkailuyrityksistä on pystynyt kehittämään toimintaansa ja etsimään muun muassa uusia asiakkaita ja markkinointikeinoja.

Vaikka pandemia on tuonut haasteita merelliseen matkailuun, on aika ajatella merellisen matkailun tulevaisuutta. Merellisen matkailun parissa on mukana joukko osaavia ja innostuneita toimijoita, joilla on suunnitelmia ja ideoita alan kehittämiseksi. Kuten usein on tapana sanoa: ”Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos” pätee myös merelliseen matkailuun. Alalla toimivien pitää vastata muutosten (meri)tuuliin ja purjehtia merellisen matkailun aallokossa niin myrskytuulessa kuin auringonpaisteessakin.

*Vesistömatkailussa tarvittavaa osaamista kartoitettiin keväällä 2021 Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa kansainvälisessä Erasmus+ Skills4CMT-hankkeessa. Kyseisen hankkeen tavoitteena on kehittää merellisen matkailun alakohtaista osaamista sekä alaan liittyvän korkeakoulutuksen laatua ja digitalisointia Euroopan kylmillä vesialueilla eli Itämerellä, Pohjanmerellä ja Euroopan Atlantilla. Selvitystyö toteutettiin samanaikaisesti Suomessa, Virossa, Latviassa, Alankomaissa ja Irlannissa. Kaikkien maiden selvitysten tulokset yhdistetään ja muunnetaan myöhemmin eurooppalaiseksi vesistömatkailun opetussuunnitelmaksi.

Artikkelin teksti ja kuvat: Jonna Huuhka, lehtori, matkailuliiketoiminta, SAMK

Maailman kolmanneksi kaunein saaristo.

Niin sanovat entiset luvialaiset eli nykyiset eurajokelaiset perinteisesti Luvian saaristosta.

Alue koostuu kymmenistä ja kymmenistä saarista, jotka edustavat Satakunnan saaristoluontoa monipuolisimmillaan: Saarien rannat ja luodot ovat louhikkoisia ja kivikkoisia. Siellä täällä kasvaa tyrnipensaita ja kukkaniittyjä. Kaikista pienimmät saaret paistavat puuttomina ja avoimina tuulen ja talven jäiden takia, kun taas isommat saaret ovat metsäisempiä.

Luvian saariston valtias on Säpin majakkasaari, joka sijaitsee ulkomeren laidalla ylhäisessä yksinäisyydessään. Säppi on opastanut merellä liikkujia jo kauan, sillä saaren kallioilla on poltettu vartiotulia jo satoja vuosia. Säpin majakka – kuten muutkin majakkakylän rakennukset – otettiin käyttöön vuonna 1873.

Nykyisin Säpin majakka palvelee yhä laivaliikennettä, mutta kasvavissa määrin myös matkailijoita.

Hyvästä syystä.

– Säppi on kohteena superhieno, ja yksi omia suosikkejani koko Selkämeren kansallispuistossa. Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka kaikille. Saarella voi aistia millainen se on ollut vuosikymmeniä ja jopa -satoja sitten, kehuu Metsähallituksen kenttäpäällikkö Anssi Riihiaho.

Maisemakuva saaresta. Majakka ja taloja.Säpin saarella saatat törmätä vaikkapa villilampaaseen eli mufloniin. 

Puinen kulkulaituri keskellä saarta.

Säpissä kulkee 1,5 kilometrin pituinen Alfredin polku, joka kertoo Säpin vaiheista majakanvartijoiden ja luotsien aikana.

 

Säpin majakka ja remonttitelineet.

Säpin majakan remontin on tarkoitus valmistua heinäkuuksi 2021.

 

Ainutlaatuisia merimaisemia

Säppi ei kuitenkaan ole Satakunnan ainoa saari, jossa riittää ihmeteltävää.

Satakunta hurmaa sadoilla saarillaan ja kiehtovilla saaristoillaan.  Maakunnan merkittävät saaristot voidaan luokitella Rauman ja Eurajoen saaristoon, Luvian saaristoon, Porin Gummandooran saaristoon ja Merikarvian Ouran saaristoon.

Merimaisema on Riihiahon mukaan poikkeuksellinen.

– Eihän missään muualla ole vastaavanlaista saaristoa, ja se on fakta.

Kallioisia rantoja ja meren aaltoja.

Selkämeren saaret ovat matalarantaisia ja kivikkoisia.

Suomen tunnetuin saaristo lienee Saaristomerellä sijaitseva Turun saaristo, mille tyypillisiä ominaispiirteitä ovat korkeakallioiset rannat.

Selkämerellä saaret ovat sen sijaan matalarantaisia ja kivikkoisia. Varsinkin ulkomeren saaret ovat lähes puuttomia tai täysin puuttomia. Rannalla voi kasvaa katajikkoa, tyrnipensaikkoa ja joitakin pihlajia, koivuja ja leppiä.

Satakunnan saaristoissa luonnonvoimat näkyvät ja tuntuvat. Moni saari on säilynyt luonnontilaisena ja koskemattomana.

– Se tekee maisemasta täysin omalaatuisen.  Meillä on upean pienipiirteinen ja monipuolinen saaristo, missä on tilaa sekä luonnolle että ihmiselle, Riihiaho sanoo.

Valokuvaaja kantaa kameraa merellisellä kalliolla.

Selkämeren kansallispuisto on tunnettu monipuolisesta linnustostaan. Puiston tunnuseläin on isokoskelo.

Tuntematon matkailuvaltti

Satakunnan rantaviivan kauneutta mahtuisi ihastelemaan huomattavasti enemmänkin ihmisiä.

Veneilyn määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti. Koronan ansiosta suosio räjähti, ja vesikulkuneuvoja rekisteröitiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan viime kesänä enemmän kuin aiempina vuosina.

Siinä samassa myös saaristomatkailun suosio on noussut. Esimerkiksi Yle uutisoi viime vuonna turistiryntäyksestä Turun saariston kohteisiin.

Satakunnassakin piisaa hienoja saaristoja ja saaristokohteita. Säpin majakkasaaren lisäksi esimerkiksi Rauman Kylmäpihlajan majakkasaari ja Kuuskajaskarin linnakesaari, Eurajoen Laitakari, Merikarvian Ouraluoto ja Porin Iso-Enskerin retkeilysaari ovat vierailun arvoisia paikkoja.

Majakka saarella.

Kylmäpihlajassa voit yöpyä majakassa. Majakassa on 15 majoitushuonetta ja 30-paikkainen ravintola.

– Potentiaalia on hyvin paljon. Eteläisen rannikon veneilijöiden kannattaisi rohkeasti lähteä myös pohjoisemmaksi, sillä maisema ja luonto muuttuvat hyvin erilaiseksi. Kattavan palvelun vierasvenesatamia on Raumalla, Eurajoen Laitakarissa, Porin Reposaaressa ja Merikarvialla.

Satama, jossa purjeveneitä laiturissa.

Laitakarin messin vierasvenesatamassa on 20 vieraspaikkaa ja sataman syvyys on 2 metriä.

Ihmisiä sataman terassilla juomassa virvokkeita.

Laitakarissa toimii ravintola BarPurje, joka on auki kesän ajan jokaisena päivänä.

– Eivät paikallisetkaan kenties tiedä, kuinka komeita saaristoja meillä on. Suosittelisin kaikkia tutustumaan Selkämeren kansallispuistoon ja sen kohteisiin.

Venettäkään ei aina tarvita, sillä suosituimpiin kohteisiin pääsee kesäisin tilauskuljetuksilla.

Jos saaristossa liikkuu oman veneen kanssa, Riihiaho kehottaa varovaisuuteen ja pysymään väylillä.

– Sanotaan, että Saaristomerellä liikkuessa riittää, jos tiedät, missä et voi ajaa. Selkämerellä liikkuessa pitää puolestaan tietää, missä voit ajaa. Väylällä kulkiessa voi kuitenkin olla turvallisin mielin, sillä ne ovat yleisesti hyvin merkattuja, hän huomauttaa.

Merimerkki iltana kalliolla.

Saaristossa on hyvä tuntea merimerkit.

Maailman kolmanneksi kauneimpaan saaristoon eli Luvian saaristoon on siis helppo tutustua omalla veneellä.

Entä missä ovat ne kaksi Luvian saaristoakin kauniimpaa saaristoa?

Luvialaisen kylätarinan mukaan ne löytyvät Kreikasta ja Turusta.

Öinen majakka loistaa valoaan.

Kylmäpihlajan edelleen toiminnassa oleva ns. loistomajakka varoittaa karikoista ja ohjaa aluksia Rauman sisäänmenoväylän alkuun pimeällä.

 

Lue lisää Satakunnan saaristokohteista

Selkämeren kansallispuisto

Rauma

Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaarelle on kesäisin päivittäiset vesibussiyhteydet mantereelta. Saarella on myös majoituspalveluita.  Lue lisää.

Kylmäpihlajan majakkasaarelle pääsee kesäaikana vaivattomasti säännöllisen vesibussiliikenteen ansiosta. Saarella on myös majoituspalveluita. Lue lisää.

Eurajoki, Luvia

Perinnelaivapurjehdus Kaljaasi Ihanalla Luvian saaristossa. Lue lisää.

Pori

Luvian saaristossa sijaitsevalle Säpin majakkasaarelle pääsee kesäaikaan mm. Porista lähtevillä yleisöristeilyillä. Lue lisää.

Veneretket Porin ulkosaaristoon Iso-Enskeriin. Lue lisää.

Merikarvia

Veneretkiä Ouraluodolle. Alueella on myös majoituspalveluita. Lue lisää.

Metsä tuoksuu raikkaalta ja hiljaisuuden rikkoo vain lintujen laulu. Samaan aikaan ajatus on tiiviisti seuraavan juuren ylityksessä tai kiven väistämisessä.

Reitti kiemurtelee syvällä metsän siimeksessä – kaukana kaupunkien hälinästä ja ruuhkasta.

Sitä on maastopyöräily.

– Maastopyöräilyssä yhdistyy hyvin monta eri asiaa: Vapaus ja riippumattomuus mennä mihin haluaa. Luonnon maisemat, äänet, tuoksut ja maaston tarjoamat haasteet, kertoo Porin Ladun maastopyöräilyryhmän vetäjä Jari Wiksten.

Wiksten on itse harrastanut lajia jo 25 vuotta – eikä loppua ole näkyvissä.

– Teen työkseni kirjanpitohommia, ja toisinaan päivät voivat olla hyvinkin hektisiä. Mutta kun hyppää pyörän selkään, niin työasiat unohtuvat hyvin nopeasti. Maastopyöräily on tehokas tapa irtaantua arjen rutiineista.

Maastopyöräily Hiittenharju

Jari Wiksten on harrastanut maastopyöräilyä jo 25 vuotta.

Maastopyöräily sopii jokaiselle

Kivet, kura ja kävyt lentävät, kun maastopyöräilijät polkevat kovaa vauhtia kapeilla ja jopa jyrkillä metsäteillä.

Mielikuva maastopyöräilystä voi tarkoittaa monelle extremeurheilua, joka soveltuu vain hurjapäille.

– Maastopyöräily voi toki olla vauhdikasta menoa kallioisilla jyrkänteillä, mutta samaan aikaan maastopyöräily voi olla myös rento tapa liikkua ja retkeillä tasaisemmassa maastossa. Maastopyöräilyyn on suhteellisen helppo päästä sisään, mutta laji tarjoaa haastetta myös kokeneimmille ajajille, Wiksten kertoo.

Hiittenharjun mäet

Hiittenharjun mäet laittavat maitohapot jylläämään.

Porin Ladun maastopyöräilyryhmää vetävä Wiksten sanoo, että ikähaitari yhdistyksen järjestämillä viikkolenkeillä on 15–75 vuoden välissä.

– Maastopyöräily voi olla myös koko perheen harrastus, hän muistuttaa.

Miten maastopyöräilyn sitten voi aloittaa?

Yhä useampi on viime aikoina miettinyt tuota kysymystä, sillä lajin suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Wikstenin mukaan korona on tuonut maastopyöräilyyn vielä uuden harrastajapiikin, minkä lisäksi sähköpyörät ovat edelleen madaltaneet kynnystä lajin aloittamiselle.

Maastopyöräily Hiittenharju

Hiittenharjun mäet tarjoavat haasteita kokeneemmallekin kuskille.

Wiksten sanoo, että ensikosketuksen saamiseksi ei tarvita kuin tavallinen polkupyörä ja kypärä.

 – Tavallisella pyörälläkin voi lähteä alkuun kokeilemaan ja saamaan vähän tuntumaa lajiin jollain helpolla ulkoilureitillä. Satakunnassa esimerkiksi Yyteri tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet, sillä alueella on tasaisia ja helppoja neulaspolkuja, joita pitkin voi kulkea tavallisellakin pyörällä.

Miellyttävämmäksi laji muuttuu kuitenkin oikeanlaisilla varusteilla, mikä tarkoittaa maastopyörän hankintaa. Wiksten kannustaa koeajamaan eri pyörätyyppejä ennen ostopäätöstä, sillä pyörätyyppejä on nykyisin valtava valikoima.

Maastopyöräily Hiittenharju

Helppoja neulaspolkuja voi ajaa tavallisellakin pyörällä.

Maastopyörän hankinnan jälkeen esimerkiksi omaan lähimaastoon voi lähteä ominkin päin. Erilaisia maastopyöräreittejä löytyy eri verkkosivuilta lukemattomia määriä alueittain, esimerkiksi Jälki– tai Trailmap-palvelusta.

Toinen vaihtoehto on tutustua lajiin paremmin esimerkiksi Suomen Ladun järjestämillä yhteislenkeillä ja lajikursseilla, joilla voi oppia paremmin ajotekniikkaa kuten valmiusasentoa, katseen kohdistamista sekä pyörän hallintaa.

Maastopyöräily Hiittenharju

Matkassa kannattaa mukana olla kartta tai hyvä karttasovellus.

Kun perusteet ovat hallussa, niin Satakunnan luontokin avautuu aivan uudenlaisella tavalla.

Raumalla Lapin tuntua, Porissa Yyterin kauneutta ja Pohjois-Satakunnassa harjumaastoja

Satakunta on maastopyöräilijän näkövinkkelistä erinomainen maakunta, sillä maasto tarjoaa Wikstenin mukaan yllättävänkin paljon monipuolisuutta.

Maastopyöräily Yyteri

Triathlonia harrastava Elle Porri oli lähtenyt Yyteriin Fatbikeajelulle.

– Yyteri on Porin seudun helmi, minkä hiekkapohjaisessa maastossa on paljon polkuja. Porin seudulla maasto on muuten tasaista, polut juurakkoisia sekä kivikkoisia ja täten teknisesti aika haastavia. Harjavallan ja Ulvilan suunnasta löytyy puolestaan enemmän korkeuseroja ja hienoja neulaspolkuja. Pohjois-Satakunnassa, Jämin ja Kankaanpään seudulla on puolestaan harjumaastoja.

– Rauman seudulla on valtavasti kallioalueita, joissa kasvaa matalana pysyviä mäntyjä. Maisemat ovat satakuntalaisittain eksoottisia. Välillä tulee Lapin maisemat mieleen.

Maastopyöräily Rauma

Rauman Lähdepellon urheilukeskuksen maastosta löytyy upeita avokallio kohteita maastopyöräilyyn.

Komeita maisema ja luonnonrauhaa löytää kuitenkin ympäri Satakuntaa.

Luontoympäristössä pyöräileminen on jokamiehenoikeus – lähtökohtaisesti saat siis pyöräillä siellä, missä saa kävelläkin, eikä siihen tarvita maanomistajan lupaa. 

Kaupunkialueeltakin pääsee luonnonhelmaan pyörällä hyvin nopeasti, mikä on yksi maastopyöräilyn hienouksista.

– Juosten tai kävellen lenkkeillessä usein kiertää pääosin samaa reittejä. Pyöräillen pääsee pidemmälle ja täten näkee ja kokeekin enemmän. Uteliaisuutta se vain vaatii, että lähtee seuraamaan jotain polkua ihan vain lähimetsässä. Aika usein se palkitaan, kun päätyy johonkin aivan uuteen ja hienoon paikkaan luonnon keskellä.

Satakunnan maastopyöräilykohteita

Yyteri

Yyterin hiekkapohjaiset polut sopivat aloittelijoille, ja osa poluista on mahdollista kiertää tavallisellakin pyörällä. Yyterissä kulkee noin yhdeksän kilometrin pituinen merkitty maastopyörälenkki. Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi Huikeen seikkailupuistosta, josta voi myös vuokrata halutessaan fatbiken. Porin metsässä kulkee myös merkitty maastopyöräreitti. 

Maastopyöräilyä Yyterin hiekkarannalla.

Harjavallan Hiittenharju

Hiitteenharju tarjoaa korkeuseroja ja helppokulkuisia neulaspolkuja. Kangasmetsien polut soveltuvat myös aloittelijoille. Hiittenharjulta löytyy myös haastavat, Litorinanmeren kivikkoiset rantavallit. 

Merkitty reitti kulkee Kokemäen Pitkäjärvelle saakka. Startata voi laskettelukeskuksesta.

Maastopyöräily Hiittenharju

Rauman seutu

Tunnetaan kallioalueistaan, jotka tarjoavat maastopyöräilijöille teknistä haastetta. Kalliopintaa riittää kilometritolkulla. Liikkeelle voi lähteä vaikkapa Lähdepellon urheilukeskukselta. 

Maastopyöräilyä Raumalla Lähdepellon urheilukeskuksen maastossa.

Pohjois-Satakunta

Esimerkiksi Jämin ja Kankaanpään harjumaastot tarjoavat paljon monipuolisia reittejä, joista löytyy sopiva matka jokaiselle polkijalle. Maastosta löytyy niin upottavia hiekkateitä kuin helppoja neulaspolkujakin. Lauhanvuoren kansallispuistossa ja sitä ympäröivillä alueilla on runsaasti helppokulkuisia kangasmaastoja, joiden pikkutiet ja polut sopivat etenkin maastopyörällä liikkumiseen.

Lempääläinen Jussi Saarela oli lähtenyt päiväreissulle Jämille pyöräilemään Fatbikelle

Mitä mukaan maastopyörälenkille?

Kännykkä ja 112-sovellus, kypärä, kartta tai karttasovellus, mielellään käsineet ja ajolasit (silmä- tai aurinkolasit) suojaamaan oksilta, ensiapuvarusteet, pumppu, sisärengas ja pieni monitoimityökalu, juomapullo ja evästä pidemmille lenkeille.

Maastopyöräilijän etiketti

  • Polku on yhteinen ja luonto kuuluu kaikille. Otamme huomioon muut kulkijat.
  • Hallittu tilannenopeus tuo turvallisuutta kaikille. Pyöräilijä nopeampana on valmis väistämään muita.
  • Oikea ajotapa ei kuluta maastoa. Pysymme olemassa olevilla poluilla ja reiteillä. Vältämme lukkojarrutuksia ja herkkiä luontokohteita.
  • Noudatamme alueen ja reittien sääntöjä sekä roskattoman retkeilyn periaatteita.
  • Toimimme huomaavaisesti alueen asukkaita, maanomistajia ja reitin ylläpitäjiä kohtaan.
  • Nautimme luonnosta ja jokamiehenoikeuksista muistaen myös vastuumme.

Luontoon.fi / Maastopyöräily

Arvoitus: sanat vihreä ja arvokas kuvaavat sitä hyvin. Sen suuri alue kätkee sisälleen kirjon aktiviteetteja ja tapahtumia. Täällä voit rentoutua kesäkahvilassa tunnelmasta nauttien tai kannustaa joukkuettasi urheilukilpailussa. Tiedätkö jo missä olet? Avaa silmäs, oot kaupunkipuistos!

Vuonna 2002 perustettu Porin kansallinen kaupunkipuisto on yhdistelmä luontoa, liikuntaa, kulttuuria ja urheilua.
– Kaupunkipuistossa voit ihailla arkkitehtuuria tai lähteä vaikka hikilenkille metsään. Alue tarjoaa jokaiselle jotain!, Porin kaupunkisuunnittelussa työskentelevä projektipäällikkö Heli Nukki uskoo.

Kaupunkipuisto on jaettu kolmeen osaan: luotojen alueeseen, kaupunkikeskustaan sekä Porin metsään ja urheilukeskukseen. Jokaisella alueella on oma tarkoituksensa ja valttinsa. Helin neuvo vierailijoille on selvä:
– Kävele kaupunkipuisto päästä päähän, niin saat kattavan kuvan Porista ja sen tarjonnasta!

Lähdetään yhdessä matkalle kaupunkipuistoon!

Aloitamme kierroksen luotojen alueelta. Täältä löydät vanhaa viljelymaisemaa, teollisuusaluetta sekä kulttuuri- ja virkistyskäyttöön tarkoitettua seutua Kokemäenjoen varrelta. Tärkeä osa on porilaisten henkireikä Kirjurinluoto, jonne kaupungin vapaa-ajanvietto on paljolti keskittynyt. Siellä leikkipuistot ja erilaiset tapahtumat pitävät sinut kiireisenä ympäri vuoden.
– Jos kaipaat rauhallisempaa menoa, ovat Polsanluodon luontopolku ja kauniin vehreä näyttelypuutarha hyviä vaihtoehtoja, Heli vinkkaa.

Pormestarin sillan ylitettyämme pääsemme kaupunkikeskustaan. Alue on täynnä historiallisia puistoja sekä Kivi-Porin rantakorttelien upeinta arkkitehtuuria. Arvorakennusten kokonaisuus sisältää muun muassa Raatihuoneen ja Keski-Porin kirkon. Kaupunkikeskustan tärkeimmiksi nähtävyyksiksi Heli nostaa myös hautausmaiden ympäristöt. Merkittävät muistomerkit, kuten Juseliuksen mausoleumi Käppärän hautausmaalla, kiinnostavat kävijöitä.

Liikuntakohteitakin runsaasti

Viimeisimpänä etenemme Porin metsän ja urheilukeskuksen alueelle, aivan kaupungin kupeeseen. Alueeseen mukaan lukeutuvat maauimala, stadion ja Isomäki urheiluhalleineen keskittyvät tapahtumiin sekä liikunnan iloihin. Metsästä löytyy myös ainutlaatuinen herkku historian ystäville: toisen maailmansodan aikaiset sirpalesuojat odottavat kävijäänsä ulkoilupolkujen varrella.

Jokaisella kaupunkipuistolla on oma tarinansa ja roolinsa kaupungin elämässä. Porin vahvuudet ovat sen monipuolisuudessa – tekemistä riittää luonto- ja kulttuurikohteiden parissa. Miten sinä viettäisit päivän Porin kansallisessa kaupunkipuistossa?

 

Koivuniemen Herran MuuMaa Merikarvialla lähestyy muutaman mutkan takana. Tätä on odotettu! Vierailuun valikoitui mitä täydellisin kesäpäivä. Odotukset on kovat – pystyykö MuuMaa täyttämään niitä? Pystyi, päivä meni kuin siivillä.

Huolimatta siitä, että olemme perillä muutaman minuutin avaamisen jälkeen, on parkkipaikalla autoja rivissä jo useita. Energinen ”tervetuloa” lehahtaa ilmoille saman tien. Sirkka-Liisa Koivuniemi on vastaanottamassa vieraita hymy kasvoillaan. Suuri osa MuuMaan kokemusta ovatkin sen pitäjät, Sirkka-Liisa ja Markku. Lapsenomainen into omaan tekemiseen ja pilke silmäkulmassa eivät ole hävinneet vuosien saatossa. Energia välittyy ulkopuolisellekin ja asettaa vierailijat heti oikeaan tunnelmaan.

Päivä Merikarvialla hujahtaa nopeasti alueeseen tutustuessa. Kävijöille järjestetään jatkuvasti erilaista tekemistä ja kierroksia. On kananmunien etsintää, lehmän lypsämistä, traktoriajelua ja karitsojen kävelyttämistä. Päivää ei kuitenkaan tarvitse viettää aktiviteetista toiseen hyppien, sillä pelkkä kiertely omassa tahdissa jaksaa viihdyttää useamman tunnin ajan.

Maakunnan parhaita

MuuMaassa on ajateltu myös pieniä yksityiskohtia. Kuitti ostoksista saadaan merikarvialaisella murteella kirjoitettuna ja kävijöille jaetaan pussi näkkileipää eläinten syöttämistä varten. Nälkäisinä ei myöskään ihmisten tarvitse olla. Alueella on mahdollisuus grillata omia eväitään, mutta myös valmista lounasta ja kioskituotteita on tarjolla.

Eikö tämäkään saanut sinua vielä vakuuttuneeksi MuuMaan hienoudesta? Tiesitkö, että Koivuniemen Herra on saanut Maakunnan parhaat -palkinnon? Palkintoja jaetaan yrityksille, joiden toiminta on asiakaslähtöistä ja palvelut laadukkaita. Sanomattakin selvää, että MuuMaa kuuluu Satakunnan parhaisiin ja on ehdoton kohde lapsille ja lapsenmielisille.

 

Teksti Essi Kaskitalo, Kuvat Koivuniemen herran muumaa

”Ol niingon gotonas!” Korvaan kajahtava Rauman murre sen kertoo – olet saapunut Poroholman lomakeskukseen! Hiekkarantoja, elävää musiikkia, hirsimökkejä, paikallisia perinneruokia… valikoimaa riittää. Miten sinä viettäisit kesälomasi Poroholmassa?

Kahden kilometrin päässä Vanhasta Raumasta sijaitsevaPoroholmaon Suomen neljäs viidellä tähdellä palkittu lomakeskus. 3.5 hehtaarin alue sijaitsee luonnon keskellä, mutta myös keskustan palveluiden läheisyydessä.
– Olemme keidas keskellä kaupunkia, Poroholman aluevastaava Tommi Toivonen kiteyttää.

Matka Poroholmaan alkaa kiehtovasti Kake Kaupunkijunan kyydillä. Vanhalta Raumalta lähtevä juna kierrättää matkustajansa kaupungin nähtävyyksien lomitse, samalla niistä tarinoita kertoen. Saapuessaan Poroholmaan matkailijat pääsevät tutustumaan alueeseen sähköisellä golfautolla. Kierroksen aikana heille esitellään paikan historiaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.
– Haluamme olla esimerkillinen lomakeskus Suomessa ja haemmekin ideoita ulkomailta asti. Jokainen unelma ja toive pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan. Toimimme täysin asiakkaiden ehdoilla.

Poroholmassa riittää mistä valita!

Miltä kuulostaisi majoittuminen 1800-luvun pitsihuvilassa tai idyllisissä hirsimökeissä? Kenties haluaisit nauttia saaristolaisbuffetin purjelaivassa tai viettää iltaa rantaterassin lämmössä? Myös hiekkarannat ja viereinen Otanlahden urheilualue tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia rentoutumiseen.

– Saunat lämmitetään jo aamulla ja ne pysyvät päällä tarpeen mukaan puoleen yöhön asti, Tommi lupaa. Myös Poroholman läheinen meri tarjoaa useita vaihtoehtoja kesäpäivien iloksi. Vierasvenesatamasta hyötyvät isommat jahdit sekä pienemmät paatit. Vesibussit kuljettavat risteilyille saaristoihin ja purjevene Kuunari Kathrina toimii niin ravintolana, risteilyaluksena kuin tapahtumien järjestämispaikkana.

Poroholman lomakeskuksessa sijaitsee myös purjelaivasatama, jota kotisatamanaan pitää kolme historiallista purjelaivaa: Suomen suurin purjehduskuntoinen, raakapurjein varustettu purjelaiva priki Gerda, täysin purjehduskuntoinen ja edelleen risteilevä, vuonna 1949 rakennettu kuunari  Kathrina sekä museolaivaksi muutettu, vuonna 1947 valmistunut kaljaasi Marita.

Luonnonmukainen alue kiehtoo

Kilpailuvaltikseen Tommi laskee myös Poroholman komean luonnon, jonka vetreys kerää kehuja matkailijoita.
– Alueemme luonnonmukaisuus on säilytetty, emme ole halunneet muokata maastoa liikaa. Entisöityjä rakennuksia ja 200 vuotta vanhoja puita vaalitaankin hartaudella.

Joka vuosi Poroholma toivottaa tervetulleeksi uusia sekä vanhoja vierailijoita Suomesta ja ulkomailta, jopa Australiasta asti.
– Suomen kesä on lyhyt. Ihmiset haluavat viettää lomansa paikassa, missä voivat nauttia muiden seurasta, syödä hyvin ja saada hyvää palvelua!

 

Teksti Essi Keskitalo, Kuvat Porohoma

Jämijärvellä, Pohjois-Satakunnassa, sijaitsee Jämi, joka tarjoaa elämyksiä luonnon ja liikunnan parissa ympäri vuoden. Hiihdä, vaella tai ihastele maisemia laskuvarjolla laskeutuessasi, Jämin tarjonta on monipuolinen.

Jämi – aktiviteetteja, luontoa ja hyvinvointia

Jämi on jokaisen matkailijan unelma. Sen laajalta alueelta löytyy kirjo erilaisia aktiviteetteja, majoitusmahdollisuuksia ja kokoustiloja. – Jämikeskus neuvoo, tarjoaa ja vuokraa Jämin palveluita. Voit tulla vaikka hiihtämään hiihtotunneliin tai järjestää urheiluleirin, Jämikeskuksen myyntipäällikkö Sirpa Kuivanen tiivistää.

Alueella järjestetään myös useita tapahtumia – jokavuotisia ovat Jämi Fly In, Jämi 147 sekä Jämin Joulukylä toreineen ja kynttiläkulkueineen.
– Torilta voi hankkia joulun ruoat ja leivonnaiset, joulukoristeet ja lahjatavarat, Sirpa vinkkaa ja kertoo, että yhä useammat ulkomaalaiset ovat löytäneet Jämin tapahtumien ja urheilukisojen ansiosta.

Suurin valtti on monipuolinen luonto

Suurin Jämin valteista on kuitenkin monipuolinen luonto. Helppokulkuinen kangasmaasto houkuttelee liikkumaan ja raikas metsä lähteineen sopii virkistäytymiseen.
– Suosituimpia palveluita ovat kesällä muun muassa ohjatusti liikkuminen kuten frisbeegolf tai melontaretki kokouksen ohessa sekä monipuolisesti ilmailu.
Kalaisa ja kirkasvetinen Jämijärvi on myös matkailijoiden mieleen. Sen rannalta löytyvät majoitusvaihtoehdot houkuttelevat hiekkarannallaan sekä kauniilla harjumaisemillaan ja luontopoluillaan aktiivisia lomanviettäjiä.

Jämijärven talkoohenki ja tahto kehittää Jämiä saa Sirpalta kiitosta. Uusille asiakkaille Sirpalla on selvä viesti.
– Meillä voit kokea luonnon rauhan, majoittua mukavasti ja nykyaikaisesti sekä nauttia herkullista ruokaa. Tule isommallakin porukalla, suunnitellaan yhdessä teille tekemistä. Tervetuloa Jämille!

 

Teksti Essi Keskitalo, Kuvat Jämi84b- MTB ja Ilmari Mattila

Kraak, kraak! Kuuletko jo tuon? Mustat siivet vilahtavat puiden varjossa. Kesä on tullut ja Porin Kirjurinluoto on saanut vanhan asukkaansa takaisin. Viksu Mustavaris on talven seikkailujen jälkeen lentänyt jälleen keskuuteemme. Käydään katsomassa mitä hänelle kuuluu! 

Kirjurinluoto on Viksun suosikkipaikka Porissa, eikä ihme!

Viksun kotipesä Kirjurinluodossa on täyttynyt ympärille kerääntyvistä lapsista. Tämä aina iloisella mielellä oleva lintu on kesän kohokohta usealle.
– Kaikki tapaamani lapset lämmittävät lintusydäntäni!, Viksu huudahtaa ja muistuttaa, että hänet löytää kesäisin kotipesältään useita kertoja päivässä.

Leikkipuistojen vempaimet, Kokemäenjoen uimaranta ja useat luontopolut tarjoavat tekemistä kaikenikäisille.
– Frisbeegolfradalla viihtyy koko perhe ja vuokrattavat polkuautot – vau niistä tykätään!, Viksu esittelee ja jatkaa kertomalla Porin useista tapahtumista:
– Muun muassa Pori Jazz Kids Festivaali on jokavuotinen vauhdikas ja kraak upea tapahtuma.

Myös Viksun eläinystävät ovat suosittuja nähtävyyksiä Kirjurinluodolla.
– Ooh – vilkkaat pikkukilit ja alpakat keksivät aina jotain veikeää puuhaa. Riikinkukot pörhistelevät komeata pyrstöään ja sorsaperheet uiskentelevat puiston kanavissa opettamassa poikasiaan. Rakastan olla niiden seurassa!

Viksun hurjia seikkailuita kahdessa kirjassa

Kesän loputtua Viksu lähtee jälleen kiertämään maailmaa.
– Pidän seikkailuista ja liihottelen minne milloinkin nokkani näyttää.
Matkoillaan Mustavaris on ehtinyt tutustumaan merirosvoihin ja vaeltanut aavikoilla kamelien matkassa sekä kiipeillyt vuoristoissa huimapäiden joukossa.
– Seikkailujen kertomiseen menisi monta päivää, mutta niistä voi lukea myös kahdesta kirjastani, Viksu vinkkaa.

Kirjoja sekä muita Viksu-tuotteita voi ostaa Porin seudun Matkailu Oy Maisasta, verkkokaupasta sekä kesäisin Kirjurinluodon infosta. Kirjurinluodon verkkosivuilla lapset voivat myös lähettää Viksulle viestejä sekä pelata jännittäviä aarrejahti- ja värityspelejä.

Hämärä laskeutuu puiston ylle.
– Nähdään, jippii! Viksu hihkaisee ja liihottaa iltalevolleen. Huomenna on jälleen uusi päivä ja jännittävät seikkailut odottavat. Tule sinäkin tapaamaan Viksu Mustavarista Kirjurinluodolle!

Teksti Essi Keskitalo, kuvat Marko Mikkola

Lasten hymyilevät suut ja innokkaina loistavat silmät ovat ilo. Vietä täydellinen päivä leikkipuistojen, polkuautojen ja kotieläintarhojen kera, ratkaise kemiallinen ilmiö tiedeleirillä, heittäydy merirosvoksi tai toteuta vauvasi taideteos värikylvyssä. Kun lapset viihtyvät, myös aikuiset voivat nauttia ajastaan. Mitä sinä haluaisit kokea lastesi kanssa? Tutustu myös merellisiin kohteisiin ja aktiviteetteihin.

Eläimiä ja puuhaa Koivuniemen Herrassa

Mikä eläin sanoo kot kot kot? Koivuniemen Herran MuuMaa Merikarvialla on lapsille suunnattu kotieläintarha ja puuhapaikka. Lähde koko perheesi kanssa nauttimaan maatilan rauhasta. Koivuniemen Herra tarjoaa lapsille elämyksiä traktoriajeluista heinähyppelyyn. Eläimet ovat lähellä maatilan arjessa. Vie karitsat päiväkävelylle ja auta kananmunien keräyksessä! Koivuniemen Herraan voit tulla poikkeamaan päiväksi tai pidemmälle lomalle. Tutustu lisää majoitusmahdollisuuksiin ja Koivuniemen Herran tarjoamiin monipuolisiin toimintoihin!

>> Koivuniemen Herran MuuMaa

 

Esihistoriaa Nauravassa Lohikäärmeessä

Oletko urhea kuin viikinki? Naurava Lohikäärme Eurassa on esihistorian opetuskeskus, joka kertoo kävijöilleen elämästä rautakaudella. Tutustu viikinkiaikaisin löytöihin ja vaihtuviin näyttelyihin. Nauravasta Lohikäärmeestä löydät myös muinaisten löytöjen perusteella valmistettuja esineitä – miekkoja, leikkikaluja ja astioita! Tässä opetuskeskuksessa kaikkeen on lupa koskea!

>> Naurava Lohikäärme

Kirjurinluoto ja Pelle Hermannin puisto

Viksu Mustavaris kutsuu sinut kanssaan Kirjurinluotoon! Porin puistoalue on unelma lapsille sekä aikuisille, tekemistä löytyy jokaiseen makuun! Aloita päiväsi Pikku Kakkosesta tutun Pelle Hermannin puistossa leikkien. Tutustu luodon eläimiin ja seikkaile merirosvolaivassa! Tankkaa mahasi täyteen Kirjurinluodon kahvioissa tai vietä rentouttava piknik auringossa loikoillen. Kaipaisitko enemmän toimintaa? Haasta kaverisi minigolfissa, tunnista kasveja luontopolulla tai vuokraa polkuauto koko perheellesi! Kirjurinluodossa ei tule tylsää!

>> Kirjurinluoto ja Pelle Hermannin puisto

 

Leikkimään Rauman Kipparinpuistoon

Rauman Kipparinpuistossa voi leikkiä omatoimisesti ympäri vuoden. Liikennepuistossa lapset voivat turvallisesti opetella ajamisen pelisääntöjä. Nappaa polkupyörä, polkuauto tai lokariauto allesi ja lähde kurvailemaan säiden salliessa! Ohjattua toimintaa järjestetään kesäkuukausien ajan. Muista varoa jalankulkijoita!

>> Rauman Kipparinpuisto


Merimieselämää Rauman merimuseossa

Hii-o-hoi, kaikki laivaan! Rauman merimuseosta löydät tekemistä ja nähtävää myös perheen pienimmille. Saa koskea! –toimintapisteiden avulla lapset oppivat itse kokeilemalla merimieselämästä. Navigointisimulaattorilla voit kokeilla merimiestaitojasi. Museo tarjoaa myös etukäteen varattavia seikkailuopastuksia syntymäpäiville, koulu- sekä päiväkotiryhmille. Vedä ankkuri laivaan ja lähde hylkyseikkailulle tai merimatkalle Kap Hornin ympäri!

>> Rauman merimuseo

 

Vierailulle Olkiluotoon

Olkiluodon vierailukeskukseen Eurajoella pääset tutustumaan ydinvoiman mielenkiintoiseen maailmaan! Sähköä uraanista –tiedenäyttely on avoinna päivittäin. Olkiluodossa järjestetään myös kesäisin tiede- ja teknologialeirejä eri-ikäisille. Ratkaise luonnontieteellisiä ilmiöitä ja tee kemian- sekä fysiikankokeita. Oletko sinä seuraava Albert Einstein?

>> Olkiluodon vierailukeskus

 

Vauvojen värikylpy -työpajoja perheille

Värikylpy on värien ja materiaalien moniaistista kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä, vuorovaikutuksellista työskentelyä ja hetkessä olemista. Työpajat etenevät erilaisten materiaalien tunnustelusta itse tuotettuun jälkeen. Työpajoja järjestetään vauvoille ja vanhemmillekin lapsille. Tarjoa lapsellesi värikylläinen kokemus ja tulkaa nauttimaan yhteisestä kuvataidetoiminnasta! Vauvojen värikylpy –toimintaa järjestää Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto.

>> Vauvojen värikylpy


Ilmaiset Angry Birds -leikkipaikat

Auta lintuja pelastamaan jälkikasvunsa vihreiltä possuilta! Maailman ensimmäinen kaupungin keskustassa sijaitseva Angry Birds -aktiviteettipuisto avattiin Porin kauppatorille kesällä 2012. Angry Birds –puistoja Porista löytyy kaikkiaan kolme: kauppatorilta, Kirjurinluodosta ja Yyteristä. Leikkialueet sisältävät liukumäkiä, kiipeilytelineitä, linnunpesiä sekä paljon muuta. Kaikki Angry Birds -leikkipaikat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Laita mielikuvituksesi liikkeelle!

Seikkailu peikkometsässä

Huittisista sijaitsee kesäisin avoinna oleva Alma-Peikon seikkailupuisto josta löytyy puuhaa kaikenikäisille. Voit vierailla Alma-Peikon kotimaisemissa Peikkometsässä ja suorittaa seikkailuradan tehtäviä tai tutustua kotieläinpihan suloisiin asukkaisiin. Lisäksi liikennepuisto Mini-Huittinen ja Alman leikkipuisto tarjoavat oivan paikan viettää hauska kesäpäivä. Jos hyvin käy, saatat tavata itse Alma-Peikonkin!

>> Alma-Peikon seikkailupuisto

Tempputehdas Oy

Kirjurinluodon Liikunta-Arenalla voit löytää liikkumisen riemun! Siellä voit kokeilla parkouria, biljardia sekä minigolfia. Sisäleikkipuistossa perheen nuorimmat voivat uida pallomeressä, kiipeillä ja hyppiä – siis liikkua! Arena sijaitsee Porin kansallisessa kaupunkipuistossa, lapsiystävällisessä Kirjurinluodossa. Täällä voit viettää myös liikunnalliset synttärit ohjelmineen!

>> Kirjurinluodon Liikunta-Arena