TKI, osaaminen ja innovaatiot

TKI-kehittäminen

Maakunnallisen tutkimus- kehittämis- ja innovaatio (TKI)- toiminnan koordinoinnin tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k- organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden välille. Tarkoituksena on muodostaa pysyviä, pitkäjänteisesti toimivia maakunnallisia yhteistyöryhmiä, jotka kykenevät tuottamaan uusia sovellutuksia ja /tai uutta lisäarvoa tuovaa tietoa verkoston hyödynnettäväksi.

Tavoitteena on mm. että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita.

Maakunnallista innovaatiotoimintaa ja taloudellista  vaikuttavuutta seurataan mm. tutkimusvolyymin, työpaikkojen kehityksen, liikevaihdon kehityksen ja viennin kehityksen osalta.

Smart Satakunta: Encouraging community – Pure vitality – People – oriented solutions

Innovaatiotoiminnan keskeiset toimijat

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sidosryhmäyhteistyö