Kulttuuri & matkailu

Kulttuuri

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta maakunnassa ja siinä tehtävässä vastaa mm. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelman toteuttamista. (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17§, 7/2014).

Satakuntaliiton johdolla laadittu Satakunnan kulttuuristrategia 2020 valmistui vuonna 2015. Kulttuuri-strategiassa määriteltiin visio satakuntalaisesta kulttuurista sekä esitettiin tärkeitä toimenpiteitä neljän eri painopisteen alle. Kulttuuristrategia on parhaillaan päivitystyön alla. Päivitysprosessin aikana järjestetään tilaisuuksia, joissa on mahdollista keskustella yhdessä kulttuuristrategian sisällöistä ja tuoda esille omia näkökulmia kulttuurin kehittämiseen sekä osallistamaan maakunnan kulttuuritoimijoita mahdollisimman lajasti.

Satakuntaliitto järjestää lisäksi vuosittain Satakunnan maakunnallisen kulttuurifoorumin. Kulttuurifoorumi on suunnattu kulttuurialan toimijoille, kuntien edustajille sekä kaikille kulttuuriasioista kiinnostuneille.

Satakunnan maakunnallinen kulttuurifoorumi järjestetään seuraavan kerran 19.11.2021.

 

Matkailu

Satakunnan matkailun kasvuohjelma 2030 on maakunnan matkailutoimijoiden yhteinen viesti ja näkemys siitä, mihin asioihin tulee panostaa Satakunnan matkailuelinkeinon kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi vuosien 2019-2030 aikana.

Satakuntaliitto kutsuu säännöllisesti koolle Satakunnan matkailufoorumin, joka toimii matkailun kehittäjien, rahoittajien, oppilaitosten, kuntien sekä matkailuyritysten edustajien keskustelufoorumina.

 

  • Krista Tupala

    Krista Tupala

    Aluekehitysasiantuntija

    +358 44 711 4387
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi