Satakuntalaiset energia-alan toimijat, viranomaiset ja elinkeinoelämä toimivat yhdessä sähköpulan välttämiseksi

Suomen sähköjärjestelmä toimii, kun sähköntuotanto ja sähkön kulutus ovat yhtä suuria. Sähkön riittävyyteen vaikuttavat sekä tuotannon että kulutuksen määrät. Tänä talvena voi olla edessä tilanteita, että Suomessa sähkönkulutus on suurempaa kuin tuotanto eikä naapurimaista saada ostettua riittävästi sähköä, syntyy sähköpula. Satakunnan kuntajohtajat ovat kokouksessaan 30.11. päättäneet, että Satakuntaan kootaan energiaverkkojen mahdollisia säännöstelyjä ja häiriötilanteita ajatellen…