Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto on perustettu vuonna 2010. Vanhusneuvoston toimintaperiaatteena on edistää toimia, joilla ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä elämisen arjen olosuhteita turvataan sosiaalisesti arvokkain ja moraalisesti kestävin perustein.

Neuvoston keskeisenä tehtävä on seurata maakunnan vanhusväestön elämänolosuhteiden ja ikääntyvälle väestölle tuotettavien palveluiden kehitystä alueen kunnissa. Neuvosto toimii ikääntyvän väestön hyvän elämän turvaamisen puolestapuhujana ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttajana.

Neuvosto seuraa alan valtakunnallista ja alueellista kehitystä toimenpidesuosituksia ja raportointia varten. Erityisesti neuvosto seuraa vanhustyön tasavertaisuuden toteutumista Satakunnan alueella.

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetty laki (28.12.2012/980) eli ns. vanhuspalvelulaki on astunut voimaan 1.7.2013. Kuntien vanhusneuvostojen asettaminen tuli tässä laissa pakolliseksi. Maakunnallisen vanhusneuvoston asettaminen on edelleen vapaaehtoista.

Satakunnan vanhusneuvoston jäsenet

Toimintakaudelle 2017-2019 valittu vanhusneuvoston kokoonpano oli 2020 syksyllä:

 • Eläkeliiton Satakunnan piiri jäsen: Matti Henell, Eura / varajäsen: Aira Takala, Pori
 • EKL:n Satakunnan piiri ry jäsen: Arto Sinisalon tilalla aloitti 4.10.2019 Pajunen Tuulikki, Eurajoki / varajäsen: Taimi Valtanen, Kokemäki
 • Satakunnan kansallinen senioripiiri ry jäsen: Esko Keiholehti, Pori / varajäsen: Raimo Rintala, Pori
 • Satakunnan Eläkeläiset ry jäsen: Tuula Telin, Pori / varajäsen: Terttu Viinamäki, Nakkila
 • Porin seutu, jäsen: Irma Roininen, Pori, Satakunnan vanhusneuvoston varapuheenjohtaja / varajäsen: Jouko Vuohiniemi, Ulvila
 • Rauman seutu, jäsen: Leea Hiltunen, Rauman vanhusneuvoston jäsen / varajäsen Olavi Mäkisen (Säkylä) poismenon jälkeen ei uutta varajäsentä ole valittu.
 • Pohjois-Satakunta, jäsen: Keijo Silvola, Siikaisten vanhusneuvosto / varajäsen: Paavo Tuuliniemi, Karvia
 • Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö, jäsen Aku Keltto, Pori / varajäsen: Sanna-Mari Pudas-Tähkä, Pori
 • Satakunnan Ammattikorkeakoulu jäsen: Sari Teeri, Pori / varajäsen: Päivi Kankaanranta, Eura
 • Satakunnan Vanhustuki ry, asiantuntijajäsen: Ritva Kangassalo, Eurajoki
 • Satakuntaliitto, jäsen Simo Riuttamäki, Huittinen / varajäsen: Sari Kalliokorpi, Nakkila

Lisätiedot

 • Ulla Koivula
  Ulla Koivula

  Markkinointisihteeri

  +358 50 528 4856
  etunimi.sukunimi@satakuntaliitto.fi