Satakunnan nuorisovaltuusto

Satakunnan maakunnallinen nuorisovaltuusto eli SataNuva on maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä, joka varmistaa, että satakuntalaisten nuorten ääni tulee kuuluksi. Kaikki edustajat ovat kuntien nuorisovaltuustojen nimittämiä. Edustajia voi olla jokaisesta kunnasta 1–4, jotka ovat iältään 13–20-vuotiaita. Lisäksi jokainen kunta nimittää myös 1–2 varajäsentä. Satakunnan nuorisovaltuustolla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varasihteeri sekä tiedottaja/tiedottajat, jotka valitaan suljetulla lippuäänestyksellä järjestäytymiskokouksessa. Toimikausi Satakunnan nuorisovaltuustossa kestää yhden vuoden.

SataNuvan tehtäviä on muun muassa kannanottojen teko ja nuorten äänen esiintuonti päätöksenteossa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä virkamiesten, päättäjien ja eri hankkeiden kanssa. SataNuva voi järjestää erilaisia tilaisuuksia sekä tapahtumia.

Satakunnassa on tunnistettu tarve pysyväisluontoiselle maakunnalliselle nuorisovaltuustolle. Taustalla on nuorten tarve ja oikeus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkisten palvelujen toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen. Nuorten vaikuttamistoimielin lisää myös Satakunnan maakuntavaltuustossa käsitellyn aloitteen mukaista osallisuuden lisäämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Nuorisovaltuustotoimintaa on toteutettu aiemmin hankemuotoisesti.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke käynnistyi syksyllä 2021  ja jatkuu 31.12.2022 asti. Hanke on osa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -ohjelman hankkeita. Keskeisenä tavoitteena on jatkaa nuorten maakunnallisen vaikuttamistoiminnan vahvistamista Satakunnassa. Hankkeessa varmistetaan SataNuva-toiminnan jatkuvuus ja vaikuttavuus Sote-maakunnan nuorisovaltuustoon. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia vahvistetaan digitaalisia työkaluja hyödyntämällä.

 

2021-2022 Satakunnan maakunnallisen nuorisovaltuuston luottamushenkilöt:
 • Matias Toivola (Eurajoki), puheenjohtaja
 • Atte Koivisto (Harjavalta), varapuheenjohtaja
 • Lara Luoma (Merikarvia), tiedottaja
 • Elli-Noora Rintamäki (Merikarvia), tiedottaja
 • Matti Sjöholm (Pori), tiedottaja
 • Miika Palin (Pori), tiedottaja
 • Emmi Haapanen

  SataNuvan hankekoordinaattori ja vs. viestintäasiantuntija

  +358 44 711 4349
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi