Satakunnan nuorisovaltuusto

Satakunnan maakunnallinen nuorisovaltuusto eli SataNuva on maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä, joka varmistaa, että satakuntalaisten nuorten ääni tulee kuuluksi. Kaikki edustajat ovat kuntien nuorisovaltuustojen nimittämiä. Edustajia voi olla jokaisesta kunnasta 1–4, jotka ovat iältään 13–20-vuotiaita.  Satakunnan nuorisovaltuustolla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varasihteeri sekä tiedottaja/tiedottajat, jotka valitaan suljetulla lippuäänestyksellä järjestäytymiskokouksessa.

SataNuvan tehtäviä on muun muassa kannanottojen teko ja nuorten äänen esiintuonti päätöksenteossa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä virkamiesten, päättäjien ja eri hankkeiden kanssa. SataNuva voi järjestää erilaisia tilaisuuksia sekä tapahtumia.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke käynnistyi syksyllä 2021  ja jatkuu 30.6.2023 asti. Hanke on osa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -ohjelman hankkeita. Keskeisenä tavoitteena on jatkaa nuorten maakunnallisen vaikuttamistoiminnan vahvistamista Satakunnassa. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia vahvistetaan digitaalisia työkaluja hyödyntämällä.

Vuosi 2023 ja siirtyminen hyvinvointialueen alle

Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (Laki hyvinvointialueesta, 32 §). SataNuva siirtyy Satakunnan hyvinvointialueen alle ja tämä hanke on mukana siirtymävaiheessa. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet ovat nimetty kuntien vaikuttamistoimielimistä, ja järjestäytymiskokous pidetään keväällä 2023.

  • Emmi Haapanen

    SataNuvan hankekoordinaattori ja vs. viestintäasiantuntija

    +358 44 711 4349
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi