Vetovoima

Selkämeren alueella on pitkä rannikkoasutuksen ja merenkulun perinne, joka näkyy niin alueen asukkaiden arjessa kuin elinkeinoelämässäkin. Satakunnassa elinympäristön merkitys ihmisten hyvinvoin­nille tunnistetaan ja Satakunta haluaa huolehtia:

  • alueensa monipuolisesta koulutuksesta,
  • palveluista asukkaille, yrityksille, matkailijoille ja maa­hanmuuttajille,
  • viihtyisyydestä ja arvokkaasta luonto- ja kulttuuriympä­ristöstä,
  • maakunnan toimijoiden yhteistyöstä ja kansain­välisyydestä.

Satakunta tekee laaja-alaisesti aktiivista ilmastotyötä (HINKU-kunnat). Satakunnassa eletään lähellä luontoa ja vesistöjä, ja nautitaan työ- ja opiskelupaikkojen lisäksi monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Aktiivisen maaseudun ja useiden kansallispuistojen lisäksi ainutlaatuisia kohteita ja lähiympäristöjä löytyy kaupungeistakin, kuten esim. Porin kansallinen kaupunkipuisto ja Yyteri, Unescon maailmanperintökohteet Raumalla, ja Kankaanpään taidekokonaisuus.

Lauhanvuori-Hämeenkangas -kansallispuistoalueelle myönnettiin kansainvälinen UNESCO Global Geopark-status heinäkuussa 2020. Kammista Skantziin – Taiteiden reitti –niminen matkailutie sai puolestaan hyväksynnän vuoden 2021 alussa. Valtakunnallisia matkailuteitä ovat myös Taikayöntie ja Pohjanlahden rantatie.

Viihtyisyyttä lisäävät lukuisat harrastusmahdollisuudet ja tapahtumat. Satakunnassa panostetaan myös mm. pyöräily- ja pyhiinvaellusreittien kehittämiseen. Maakunnasta löytyy silti yhä harvinaisemmiksi käyviä hiljaisiakin alueita, vaikka tähtitaivaan ihasteluun omassa rauhassa.

Tavoitteena on, että matkailuelinkeino Sa­takunnassa kasvaa vastuullisesti ja kestävällä tavalla, on kannattavaa ja menestyy kilpai­lussa kotimaisista ja kansainvälisistä matkailijoista. Tavoitteiden toteuttami­seen tarvitaan laajaa yhteistyötä, toimijoiden sitoutumista, neuvontapalveluja sekä yksityistä ja julkista rahoitusta.

Kulttuuri-, virkistys- ja luonnonympäristöjen seurantaan, ylläpitoon ja hoitoon on oltava riittävästi resursseja ja niitä koskevan tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä tulee parantaa. Metsähallituksen panostuksia tarvitaan sekä maakunnan etelä- että pohjoisosien kohteisiin.

Satakunta on vetovoimainen paikka

Yyterin ranta. Kuva: Tomi Glad