Saavutettavuus

Suunnittelutasot

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ’Liikenne 12’ valmistuu keväällä 2021. Lue lisää Liikenne 12 -valmistelusta

Kuuden maakunnan yhteinen Länsi-Suomen liikennestrategia on valmistunut lokakuussa 2020. Lansi-Suomen liikennestrategia_2020

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen valmistelu on käynnistetty syksyllä 2020. Suunnitelman laadinta on alkanut vuoden 2021 alusta ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Lue lisää 

Yhteysväli- ja hankekohtaiset selvitykset ja suunnitelmat.

Summittainen Satakunnan maakunnan kartta, johon on merkitty tärkeimmät tie-, rautatie-,meri- ja lentoliikenneyhteydet sekä etäisyydet kilometreissä Porista ja Raumalta Turkuun, Helsinkiin, Tampereelle ja Vaasaan.

Kuva: Satakunnan tärkeimmät liikenneyhteydet

Raideliikenne

Pori/Rauma-Tampere -raideyhteys:

Tampere-Pori (Rauma) -radan tarveselvitys (Väylävirasto 2020)

Tampere-Pori/Rauma -raideliikenteen kehittämisselvitys (WSP 2019)

Rauma-Kokemäki-Tampere -liikennöintiselvitys (Proxion 2020)

Rauman seisakkeen ratasuunnitelman sivut https://vayla.fi/rauman-seisake

Rauma-Kokemäki -henkilöjunaliikenne (2020), kooste

Reportaasi Pori/Rauma-Tampere -raideliikenteen kehittämisestä (2019)  https://lansireitti.fi/ratareportaasi/ 

Katso myös kansallinen Digirata-selvitys (2020), jossa Pori/Rauma-Tampere -rataa esitetään Suomen ensimmäiseksi kaupalliseksi pilottiradaksi https://digirata.fi/

 

Pori-Parkano-Haapamäki (PPH) -rata:

Selvitys Suomen kehäradasta länsirannikolta itärajalle ml. Pori-Parkano-Haapamäki -rata (WSP 2020) Suomen kehärata -selvitysraportti

 

Päärataa ja sen liitännäisyhteyksiä koskeva tieto on kootusti sivustolla www.päärata.fi

 

Tieliikenne

Valtatien 2 kehittämisen tavoitteet: VT2 edunvalvontaesite 2021

Valtatie 8:

Turku-Pori -yhteysvälin kehittämissuunnitelman päivitys 12/2019, tästä selvitykseen

Reportaasi valtatiestä 8 (2019)   https://lansireitti.fi/kasitie

 

Meriliikenne

Porin (Mäntyluoto/Tahkoluoto) ja Rauman satamien kautta kulkevat ulkomaanyhteydet ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Satakunnan satamien osuus Suomen viennistä on 10,6 % ja tuonnista 7,7 %. Molempien satamien toimintaedellytysten kehittämiseen ja yhteyksien parantamiseen on investoitu merkittävästi viime vuosina.

Meriväylien syvyydet Pori/Mäntyluoto 12 m, Pori/Tahkoluoto 15,3 m ja Rauma 12 m.

Satakunnassa on myös muita, pienempiä rahtiliikenne- ja kalasatamia sekä venesatamia.

 

Lentoliikenne

Porin lentokentältä on säännöllistä matkustajalentoliikennettä välillä Pori-Helsinki. Kentältä tehdään myös tilauslentoja.

Pori kuuluu Suomen tärkeimpiin koulutuslentoasemiin, koska kentällä toimii myös mm. Suomen Ilmailuopisto ja Länsirannikon koulutuskuntayhtymä WinNova.

Porin lentokentän alueen kehittämisestä on laadittu yleissuunnitelma (Korkia, WSP) Porin lentokenttäalueen tulevaisuus, loppuraportti 22-12-2020

 

Yhteistyöryhmät

Satakuntaliitto toimii mm. seuraavissa saavutettavuuden parantamisen / liikenteen kehittämisen ylimaakunnallisissa yhteistyöryhmissä:

 • Länsi-Suomen liikennestrategian seurantaryhmä
 • Pori/Rauma-Tampere -ratatyöryhmä
 • Pori-Parkano-Haapamäki -ratatyöryhmä
 • Päärata+ (6 maakuntaa)
 • Päärataryhmä (10 maakuntaa)
 • Pro Rautatie ry
 • Helsinki-Forssa-Pori -neuvottelukunta
 • Kasitieverkosto, VT 8 valtuuskunta ja VT 8 Turku-Pori ohjausryhmä
 • VT 3 vaikuttamisen ohjausryhmä
 • Marika Luoma

  Marika Luoma

  Maakunta-asiamies

  +358 44 711 4321
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Esa Perttula

  Esa Perttula

  Liikennesuunnittelija

  +358 44 711 4370
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi