Toiminta Euroopassa

Euroopassa keskeisimmät yhteistyötahot keskittyvät Euroopan unioniin ja Brysseliin.

Länsi-Suomen Allianssi (WFA)

Satakuntaliitto yhdessä neljän muun (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Österbotten/Pohjanmaa) Länsi-Suomen maakunnan kanssa muodostaa Länsi-Suomen Allianssin (WFA). Liitot toimivat yhteistyössä mm. Euroopan unionin suuntaan. Maakunnat vaikuttavat yhdessä kansalliseen aluepolitiikkaan ja erityisesti EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan.

Eurooppa-toimisto (WFEO)

West Finland European Office (WFEO) eli Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on neljän maakunnan liiton (Satakuntaliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto ja Pohjanmaan liitto) yhteinen toimipiste Brysselissä. Eurooppa-toimisto on näiden maakuntien edunvalvontatoimisto, joka palvelee myös maakuntien toimijoita näiden kansainvälisissä verkostoitumis- ja hanketarpeissa. Lisätietoja: http://www.wfeo.fi

Palvelut Brysselissä ja Suomessa

Edunvalvonnan lisäksi toimisto ylläpitää tiedotusverkkoa, johon alueen toimijat voivat kirjoittautua täällä. Toimiston henkilökunta opastaa ja auttaa muiden muassa osaamisen esille tuomisessa ja markkinoinnissa, sopivien ohjelmien ja hankerahoitusten etsimisessä, yhteistyökumppaneiden haussa ja EU-tiedon hankkimisessa. Vierailevat ryhmät saavat apua vierailuohjelmien suunnittelussa. Toimiston henkilökunta vierailee säännöllisesti maakunnissa, järjestää yhteistyötapaamisia, seminaaritilaisuuksia ja esitelmiä ajankohtaisista EU:n politiikka-aloista. Brysselissä järjestään vuosittain myös omia seminaareja ja osallistutaan eri verkostojen toimintaan. Näistä kenties merkittävimmät ovat ERRIN- (European Regions Research and Innnovation Network), lisätietoja http://www.errin.eu ja ERIAFF-verkostot (European Regions for Innovation in Agriculture, Food & Forestry), lisätietoja http://www.eriaff.com

Päättävät elimet

WFEO:n puheenjohtajiston kokous
– johtaa poliittista valmistelua
– jäseninä kustakin liitosta kaksi jäsentä, jotka valitaan maakuntahallitusten tai maakuntavaltuustojen puheenjohtajista, sekä maakuntajohtajat
– Satakuntaliiton jäsenet maakuntavaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja
– kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa

WFEO:n maakuntajohtajakokous
– johtaa toimiston työskentelyä
– päätökset tehdään yksimielisinä
– kokoontuu kuukausittain

WFEO:n ohjausryhmä
– ohjaa toimiston käytännön työskentelyä
– sparraa ja ideoi työskentelyä yhdessä toimiston henkilöstön kanssa
– kustakin maakunnasta yksi jäsen
– kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

BSSSC on Itämeren valtioiden alueiden avoin poliittinen foorumi, joka on perustettu vuonna 1993. Jäsenalueita on kaikkiaan 162, muiden muassa kaikki Suomen maakunnat. Yhteistyöelimen tavoitteena on rakentaa Itämeren alueesta Euroopan mallialue, osallistua aktiivisesti Euroopan muutosprosessiin ja vahvistaa alueellistamisprosessia tukemalla vahvojen, tehokkaiden ja demokraattisten alueviranomaisten kehittymistä.

Järjestö keskittyy merenkulun turvallisuuteen, energia- ja ilmastoasioihin, nuorisoasioihin, pohjoiseen ulottuvuuteen sekä aluekehityskysymyksiin. Lisätietoja https://www.bsssc.com