Toiminta Euroopassa

Euroopassa keskeisimmät yhteistyötahot keskittyvät Euroopan unioniin ja Brysseliin.

Länsi-Suomen Allianssi (WFA)

Satakuntaliitto yhdessä neljän muun (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Österbotten/Pohjanmaa) Länsi-Suomen maakunnan kanssa muodostaa Länsi-Suomen Allianssin (WFA). Liitot toimivat yhteistyössä mm. Euroopan unionin suuntaan. Maakunnat vaikuttavat yhdessä kansalliseen aluepolitiikkaan ja erityisesti EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan.

Eurooppa-toimisto (WFEO)

West Finland European Office (WFEO) eli Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on neljän maakunnan liiton (Satakuntaliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto ja Pohjanmaan liitto) yhteinen toimipiste Brysselissä. Eurooppa-toimisto on näiden maakuntien edunvalvontatoimisto, joka palvelee myös maakuntien toimijoita näiden kansainvälisissä verkostoitumis- ja hanketarpeissa. Lisätietoja: http://www.wfeo.fi

Palvelut Brysselissä ja Suomessa

Edunvalvonnan lisäksi toimisto ylläpitää tiedotusverkkoa, johon alueen toimijat voivat kirjoittautua täällä. Toimiston henkilökunta opastaa ja auttaa muiden muassa osaamisen esille tuomisessa ja markkinoinnissa, sopivien ohjelmien ja hankerahoitusten etsimisessä, yhteistyökumppaneiden haussa ja EU-tiedon hankkimisessa. Vierailevat ryhmät saavat apua vierailuohjelmien suunnittelussa. Toimiston henkilökunta vierailee säännöllisesti maakunnissa, järjestää yhteistyötapaamisia, seminaaritilaisuuksia ja esitelmiä ajankohtaisista EU:n politiikka-aloista. Brysselissä järjestään vuosittain myös omia seminaareja ja osallistutaan eri verkostojen toimintaan. Näistä kenties merkittävimmät ovat ERRIN- (European Regions Research and Innnovation Network), lisätietoja http://www.errin.eu ja ERIAFF-verkostot (European Regions for Innovation in Agriculture, Food & Forestry), lisätietoja http://www.eriaff.com