Kiina-yhteistyö

Kiinassa toimiminen edellyttää aktiivista verkoston rakentamista ja ylläpitämistä pitkällä aikajänteellä sekä virallisia sopimussuhteita.

Satakuntaliitto allekirjoitti syksyllä 2008 virallisen yhteistyösopimuksen Changzhoun kaupungin,  joka sijaitsee Jiangsun maakunnassa 170 km päässä Shanghaista Yangtze-joen suiston alueella, kanssa. Sopimuksen kautta tarjotaan Satakunnan alueen toimijoille kontakteja Changzhousta sekä sen lähialueilta. Tavoitteena on löytää tarpeiden mukaisia yhteistyökumppaneita Kiinasta. Satakuntalaisilla toimijoilla on käytössään oma yhteyshenkilö, joka toteuttaa Changzhoussa mm. yrityskartoituksia, toimialakohtaisia selvityksiä sekä käytännön toimenpiteitä (yrityskäynnit, tapaamiset jne.). Tarjolla on myös muita kontakteja ja palveluita Kiinassa. Yhteistyön koordinointia hoitaa Satakunnan ammattikorkeakoulu, tutustu lisää SAMK:in sivuilla.

Ningbo-yhteistyö

Satakuntaliitto tukee lisäksi yhteistyötä Kiinan Ningbossa, jossa toteutetaan yritysyhteistyötä Haishu Ningbo China (NHC) & Ulvila-Satakunta-Finland -konseptin puitteissa. Yritysyhteistyö keskittyy erityisesti Kiinan teollisuuden modernisaatiohankkeisiin osana Made in China 2025 modernisaatio-ohjelmaa. Toimialoista painottuu maakunnan automaatio- ja robotiikkaklusteri (Robocoast). Päätoimijana Ningbo-yhteistyössä on Prizztech Oy (https://www.prizz.fi/).