Satakunnan kulttuuristrategian 2030 luonnos kommentoitavana 31.1.2022 asti 

Kulttuuristrategian tarkoituksena on luoda suuntaviivat maakunnan kulttuuritoiminnan kehittämiselle tulevina vuosina.

Kulttuuristrategia on satakuntalaisten kulttuuritoimijoiden viesti siitä, minkälainen kulttuurimaakunta Satakunnan halutaan olevan tulevaisuudessa. Satakunnan kulttuuristrategian päivitys on toteutettu yhteistyössä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. Tarkoituksena oli luoda tiivis ja kiteytetty strategiapäivitys yhteisen tahtotilan julistamiseksi ja yhteiseksi edunvalvonnan työkaluksi.

Kulttuuristrategian 2030 luonnos nostaa esiin 3 tavoite- ja teemakokonaisuutta, keskeisiä toimenpiteitä sekä toimintatapoja, joiden avulla kuljemme kohti tavoitteiden mukaista kulttuurimaakuntaa. Kokonaisuuksissa on paljon yhtäläisyyksiä aikaisempaan strategiaan, mutta päivityksen yhteydessä on pyritty rohkeasti katsomaan eteenpäin ja nostamaan esille uusia avauksia.

Satakunnan kulttuuristrategia 2030_luonnos 20.12.2021

Kommentoi Satakunnan kulttuuristrategian 2030 luonnosta täällä: https://q.surveypal.com/Satakunnan-kulttuuristrategian-2030-luonnoksen-kommentointi