Kommentoi Satakunta-strategian luonnosta 21.5.-9.8.2021

Satakunta-strategia

Ensimmäinen strategialuonnos sisältää Satakunnan tilannekuvan, maakunnan pitkän aikavälin tahtotilan (maakuntasuunnitelma 2050), maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 alustavat sisällöt. Maakuntaohjelman toimintalinjoilla tähdätään maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen maakuntaohjelmakaudella 2022–2025. Toimintalinjojen mukaisen kehittämisen kautta tavoitellaan Satakunta-strategian tulevaisuuskuvaa 2050 elinvoimaisesta, energisestä ja uudistuvasta, hyvinvoivasta ja vetovoimaisesta sekä vastuullisesta ja osaavasta maakunnasta. Luonnos sisältää myös ympäristöselostuksen.

Satakunta-strategian luonnos 1
Kommentoi strategialuonnosta täällä

Satakunta-strategian rakenne:

1 Tilannekuva
2 Maakuntasuunnitelma 2050
3. Satakunnan maakuntaohjelma 2022-2025
  3.1. Maakuntaohjelman laadinnan lähtökohdat
  3.2. Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027
3.3. Kehittämisen toimintalinjat
  Arvokärjet ja läpileikkaavat sisällöt
  Toimintalinja 1: Kestävän kasvun Satakunta
  Toimintalinja 2: Hyvinvoivan väestön ja ympäristön Satakunta
  3.5. Ympäristöselostus

Satakunta-strategia laaditaan kaksivaiheisesti niin, että ohjelmasta tuotetaan kaksi luonnosta, joista ensimmäinen asetetaan julkisena kuulutuksena nähtäville Satakuntaliiton sähköiselle ilmoitustaululle 30 vuorokaudeksi sekä laajalle kommentointikierrokselle 21.5.-9.8.2021 väliseksi ajaksi. Kommentointikierrokselta saatujen kommenttien pohjalta valmistellaan luonnos 2, josta lähetetään syksyllä 2021 lausuntopyyntö viranomaisille ja muille sidosryhmille.

Lisätiedot
Sähköposti: etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma (Satakunta-strategian sisällöt)
Erityisasiantuntija Katja Laitinen (Satakunta-strategian sisällöt, älykkään erikoistumisen strategia)
Aluekehitysasiantuntija Krista Tupala (Satakunta-strategian sisällöt)
Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen (tilannekuva)
Ympäristöasiantuntija Anne Savola (ympäristöselostus, vaikutusten arviointi)

  • Timo Vesiluoma
    Timo Vesiluoma

    Aluekehitysjohtaja

    +358 44 711 4330
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi