Kuulutus: Maakuntavaltuuston kokous 13.5.2022

Maakuntavaltuuston kokous pidetään perjantaina 13.5.2022 kello 10.00 alkaen Porin yliopistokeskuksessa, Pohjoisranta 11 A, Pori

Esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa: https://satakunta.tweb.fi
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa osoitteessa pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

Kokouspäivän järjestelyt

Koronaepidemian vuoksi suositellaan, että julkista kokousta seurataan verkkosivuilla
julkaistavan linkin kautta osoitteessa: www.satakunta.fi/live

Julkinen ilmoitustaulu

Julkiselta ilmoitustaululta löydät ajankohtaiset tiedotteet, kuulutukset ja tiedostot.

Satakunta­liitto

Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija.

Satakuntaliitto - Logo