Haku: Kansallinen ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahahaku on käynnistynyt

Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.

Rahoitusta alueen omaehtoiseen kehittämiseen
Hakuaika päättyy 31.1.2022 klo 15.00

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön 10.3.2021 päätöksen mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha on tarkoitettu kohdennettavaksi monipuolisesti hallituksen aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa tukeviin toimiin maakuntien omien tarpeiden ja harkinnan mukaan. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin, kehitysprosessien käynnistämiseen sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin.

Haun painopisteet

Hankkeiden valinnassa käytetään perusteena kytkeytymistä Satakunta-strategiaan ja siihen sisältyvään Satakunnan maakuntaohjelmaan 2022-2025. Ohjelma löytyy osoitteesta www.satakunta.fi/aluekehitys/strategiat-ja-ohjelmat

Hankkeen tulee lisäksi edistää alueen elinvoimaa vähintään yhden seuraavan teeman alla:

 • alueen veto-/pitovoiman vahvistaminen
 • osaavan työvoiman saatavuus
 • elinkeinorakenteen uudistuminen ja monipuolistuminen
 • osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Tuensaajaryhmät, tuen määrä ja käytössä olevat kustannusmallit

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt. Satakuntaliitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan liiketoiminnan kehittämistä. Enimmäistuki yhteen hankkeeseen voi olla korkeintaan 80 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Haettavissa oleva rahoitus on kokonaisuudessaan 406 000 euroa.

Tässä haussa käytössä ovat seuraavat kustannusmallit:

 • Flat rate 40 % (oletus)
 • kertakorvaus (Lump Sum)
 • tosiasialliset kustannukset (vain poikkeustapauksissa perustelluista syistä).

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Satakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohje ja hakulomake löytyvät Satakuntaliiton verkkosivuilta: Kansallinen rahoitus | Satakunta.fi

Hakemus toimitetaan Satakuntaliiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@satakunta.fi).
Hakemukset tulee jättää maanantaihin 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

 • Jyrki Tomberg
  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi