EAKR toimintalinjan 2 hankehaku auki 15.1.2021 asti

Tällä hakukierroksella Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea yhteensä noin 700 000 euroa.

Tällä hakukierroksella Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea satakuntalaisiin/Satakunnan maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttaviin hankkeisiin yhteensä noin 700 000 euroa. Valtioneuvosto edellyttää päätöksessään, että resurssit suunnataan erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin ja toimintalinjoihin, joilla tuetaan koronaelvytyksen toimenpiteitä.

Hakuohje ja lisätiedot

EAKR ja EU vipuvoimaa 2014-2020 logot