Maakuntasuunnitelma 2050

Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinta käynnistyi kesällä 2019. Maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan taustaksi on toteutettu osallistavan prosessin avulla viisi skenaariotyöpajaa. Prosessin pohjalta on laadittu skenaarioraportti MDI Oy:n ja FuturesGardenin toimesta. Skenaarioraportissa on tunnistettu Satakunnalle viisi erilaista ja mahdollista tulevaisuuden skenaariota. Lisäksi raportissa on hahmotettu Satakunnan visiota, arvoja sekä skenaarioista riippumattomia ja välttämättömiä toimenpiteitä.

Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 ja maakuntaohjelman 2022–2025 sekä EU:n älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 sisältävä Satakunta-strategia on tarkoitus hyväksyä syksyn 2021 maakuntavaltuuston kokouksessa.

Satakunta-strategian osallisuus- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallisuus- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää Satakunta-strategian laadinnan kuluessa johtuen muun muassa keskeneräisestä lainsäädännöstä ja EU:n ohjelmakauden valmistelusta.