Maakuntaohjelma 2022-2025

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on lähettänyt 8.6.2020 maakuntien liittoihin ohjeet maakuntaohjelman 2022–2025 laadinnasta. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelmaa koskeva säädösperusta päivittyy vuonna 2021 uuden ALKE-lain myötä. Yhdessä maakuntaohjelman kanssa valmistellaan myös Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia.

Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet sekä kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma sovittaa yhteen kansallisen ja EU-politiikan tavoitteita maakunnassa.

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden tahojen kanssa. Laadinnassa huomioidaan mm. kaupunkipolitiikka ja Porin ekosysteemisopimus sekä koronasta elpymissuunnitelmat (Kasvun mahdollisuus) ja muut elpymispaketit. Maakuntaohjelmalle asetetaan vaikuttavuustavoitteet (talous, työmarkkinat, hyvinvointi, osallisuus, vähähiilisyys ja ympäristö). Maakuntaohjelmassa varmistetaan sen vaikuttavuus ELY-keskusten ja tarvittavin osin aluehallintovirastojen strategioiden painopisteisiin ja sisältöön.