Aluekehittämiskeskustelut

Valtion ja maakuntien väliset aluekehittämisen keskustelut järjestettiin helmikuussa 2022. Aluekehittämiskeskustelut toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa lakisääteisensä menettelynä. Keskustelujen yhteydessä kokeiltiin valtion ja maakuntien sopimuksellisen yhteistyön toimintamallia.

Aluekehittämiskeskustelujen pohjalta valmisteltiin valtion ja maakuntien väliset yhteistyöasiakirjat, joissa sovittuihin toimenpidekokonaisuuksiin valtioneuvosto on myöntänyt yhteensä 16 miljoonaa euroa kansallista aluekehittämisen määrärahaa maakuntien liitoille.

Satakunnan ja valtion välinen aluekehittämiskeskustelu järjestettiin 3.2.2022.

Satakunnan yhteistyöasiakirjan toimenpidekokonaisuudet ja kehittämisteemat ovat:

 • Teema 1: Osaavan työvoiman saatavuus, työvoiman liikkuvuus ja osaamistason nosto
 • Teema 2: Elinkeinoelämän ympäristöllisesti kestävä uudistuminen erityisesti bio- ja akkuklusterissa sekä kiertotaloudessa (Green Satakunta)
 • Teema 3: Maakunnan vetovoiman ja hyvinvoinnin edistäminen

Näiden teemojen mukaisiin kehittämishankkeisiin Satakunnassa on käytettävissä 866 000 euroa kansallista aluekehittämisen määrärahaa.

Aluekehittämisen keskustelujen tavoitteena on pyrkiä valtion ja alueiden tahojen yhteisen näkemyksen muodostamiseen alueiden kehittämisen tavoitteista, toimeenpanosta ja toimintaedellytyksistä alueiden kehittämisen suunnittelua ja toimeenpanoa varten.

Aluekehittämisen viranomaisina maakuntien liitot koordinoivat alueellaan keskustelujen valmistelua sekä kutsuvat keskusteluihin myös muita alueellisia osallistujia käsiteltävistä aiheista riippuen. Alueita edustavat maakunnan liiton edustajien ohella kulloinkin käsiteltävistä teemoista riippuen esimerkiksi kuntien ja kaupunkien, oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden tai muiden tahojen edustajat. Erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osallistuminen aluekehittämistä toimeenpanevina viranomaisina on tärkeää. Valtioneuvoston puolelta osallistujina ovat ministeriöiden edustajat.

Aluekehittämisen keskusteluissa käsitellään eri hallinnonaloja koskevia ajankohtaisia ja merkittäviä asioita, jotka liittyvät aluekehittämispäätökseen, maakuntaohjelmaan ja aluekehityksen ajankohtaiseen tilannekuvaan.

 • Timo Vesiluoma

  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi