TKI-foorumit

Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 tavoitteena on Satakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistäminen. Maakuntaohjelmassa kuvataan maakunnan tahtotila, toimintaympäristö ja lähtökohdat, ohjelman keskeiset toteuttamisen välineet ja tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet sekä näistä johdetut kehittämisen vahvuudet ja rajoitteet. Maakuntaohjelman rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana myös uuden maakunnan aloittaessa työnsä vuonna 2020.

Maakuntaohjelma 2018–2021 koostuu kolmesta strategisesta aluekehittämisen toimintalinjasta:

Kannustavaa yhteisöllisyyttä -toimintalinja tavoittelee mahdollisimman monelle satakuntalaiselle maakunnan kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavaa, mielekästä tekemistä yhteisössämme, yrittäjinä, opiskelijoina tai työntekijöinä. Tavoitteena on saada kaikki työvoimapotentiaali käyttöön. Toimintalinjan kehittämisteemat ovat yrittäjyys sekä työllisyys ja sosiaalinen osallisuus.

Puhdasta elinvoimaa – toimintalinja tavoittelee elinkeinoelämän menestystä vahvistamalla maakunnan tukijalkoja ja kasvua mahdollistavia aloja; uudistuvaa teollisuutta, energia-alaa ja elintarvikeketjua, bio- ja kiertotaloutta sekä sinistä kasvua. Toimintalinjan kehittämisteemoja ovat uudistuva teollisuus, energia, bio- ja kiertotalous sekä sininen kasvu.

Ihmislähtöisiä ratkaisuja -toimintalinja tavoittelee ratkaisuja satakuntalaisten palvelujen turvaamiseksi, hyvinvoinnin edistämiseksi, turvallisuuden tunteen kasvattamiseksi sekä maakunnan vetovoiman ja saavutettavuuden parantamiseksi. Toimintalinjan kehittämisteemat ovat vetovoima, hyvinvointi, turvallisuus ja saavutettavuus.

Osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen, digitalisaatio ja vastuullisuus ovat vahvasti mukana toimintalinjojen läpileikkaavina sisältöinä.

Maakunnalliset TKI-foorumit ovat osa alue-ennakoinnin vuosikelloa, ja ne kutsutaan koolle 2-3-kertaa vuodessa. Foorumien teemat noudattelevat Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 painopisteitä ja foorumeilla käsitellään teemoittain ajankohtaisia aiheita esim. Satakuntaliiton rahoittamien hankekatsausten osalta. Foorumit kytkeytyvät myös maakunnan älykkään erikoistumisen fokusointeihin.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sidosryhmäyhteistyö

  • Katja Laitinen

    Katja Laitinen

    Ohjelmapäällikkö (virkavapaalla aluekehitysasiantuntijan tehtävästä 31.12.2023 asti)

    +358 44 711 4360
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi